yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Військова топографія

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1  ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

1.1.2 Класифікація і характеристика топографічних  і спеціальних карт, що застосовуються в артилерії

1.1.3 Розграфлення і номенклатура топографічних карт.

1.1.4 Вимоги до використання інформації в галузі „Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)”

1.2 Масштаби топографічних карт. Визначення і відкладення відстаней на карті

1.2.2 Поперечний масштаб. Визначення відстаней із використанням поперечного масштабу

1.2.3 Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ламаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами

1.3 Зображення рельєфу і місцевих предметів на топографічних картах

1.3.2 Абсолютні і відносні висоти точок на карті

1.3.3 Класифікація місцевих предметів, що зображуються на топографічних картах. Види умовних позначень та їх характеристика. Головні точки позамасштабних умовних знаків

1.3.4 Зображення на картах об’єктів місцевості

1.4 Властивості місцевості та її використання підрозділами у бою

1.4.2 Вивчення місцевості по карті

1.4.3 Вивчення умов спостереження і маскування

1.4.4  Вивчення умов ведення вогню

1.4.5 Вивчення захисних властивостей місцевості

1.4.6 Вивчення умов прохідності місцевості

1.4.7 Вивчення місцевості командиром

РОЗДІЛ 2 СИСТЕМИ КООРДИНАТ

РОЗДІЛ 3 СИСТЕМА КУТОВИХ ВИМІРІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В АРТИЛЕРІЇ

3.1.2 Магнітне схилення, зближення меридіанів та їх визначення.

3.1.3 Поняття про магнітні аномалії

3.2 Вимірювання і побудова кутів на карті

3.2.2 Вимірювання і побудова кутів на карті за допомогою

3.2.3 Точність кутових вимірів на карті

РОЗДІЛ 4 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ПО КАРТІ І БЕЗ КАРТИ

4.1.2 Призначення і будова артилерійського компасу.

4.2 Орієнтування на місцевості по карті

4.2.2 Визначення свого місцезнаходження різними способами

РОЗДІЛ 5 СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ І ВИСОТ ТОЧОК, ЩО ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ

5.1.2 Визначення координат точок прямою засічкою

5.1.3 Визначення координат точок зворотною засічкою

5.2 Визначення координат точок по карті (аерознімку)

5.2.1 Визначення координат точок за допомогою приладів

5.2.2 Визначення координат точок за допомогою топоприв’язувача

Закінчення

ГЛОСАРІЙ

ДОДАТКИ

Додаток А ДЕЯКІ ДОВІДКОВІ ДАНІ ЩОДО МІСЦЕВОСТІ

1. Ознаки лавинонебезпечних і камнепадонебезпечних місць

Додаток Б НОРМАТИВИ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Додаток В ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ СТАРТОВИХ (ВОГНЕВИХ) ПОЗИЦІЙ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1