yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.2.3 Точність кутових вимірів на карті

Військова топографія

3.2.3 Точність кутових вимірів на карті

 

Дирекційний кут орієнтирного напрямку по контурних точках карти (аерознімка) визначається у тому випадку, коли за умовами обстановки відсутня можливість визначити дирекційний кут іншим, більш точним способом.

Для визначення дирекційного кута по контурних точках карти (аерознімка) необхідно мати на карті (аерознімка) і надійно розпізнати на місцевості вихідну і орієнтирну точки. Відстань між вихідною і орієнтирними точками повинна бути не менше 10 см (на карті, аерознімка). Проводимо через ці точки пряму лінію і отримаємо орієнтирний напрямок на карті. Вимріявши кут між північним напрямком вертикальної лінії сітки карти і орієнтирним напрямком, отримаємо графічним методом дирекційний кут цього напрямку.

Величину дирекційного кута орієнтирного напрямку більш точно можна отримати обчисленням. Для цього з карти знімають координати вихідної і орієнтирної  точок і за допомогою таблиць логарифмів або інших таблиць рішенням оберненої геодезичної задачі знаходять дирекційний кут. Точність отриманого дирекційного кута буде тим вища, чим більша відстань між початковою (вихідною) і орієнтирними точками і чим точніше визначені координати точок.

З метою контролю дирекційний кут орієнтирного напрямку визначають від другого вихідного напрямку.

Для оцінки точності дирекційного кута напрямку, який отримано на карті, звичайно користуються величиною серединної помилки (Еа), яка визначається за формулою 

Еа = 0-50 / m,

де m – відстань на карті між початковою (вихідною) і орієнтирними точками в сантиметрах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для повторення і задачі

 

1               Що називається дирекційним кутом?

2               Що називається істинним азимутом?

3               Що називається магнітним азимутом?

4               Що називається зближенням меридіанів?

5               Які існують способи обчислення зближення меридіанів?

6               У чому полягає сутність способу визначення зближення меридіанів по карті?

7               У чому полягає сутність способу обчислення величини зближення меридіанів за формулою?

8               Який порядок обчислення зближення меридіанів за допомогою логарифмічної лінійки?

9               Який порядок обчислення зближення меридіанів за графіком?

10           Який порядок обчислення зближення меридіанів за таблицею?

11           Що називається магнітним схиленням?

12           Який існує порядок обчислення магнітного схилення?

13           Що називається поправкою бусолі?

14           Який існує порядок визначення поправки бусолі на місцевості?

15           Яким чином проводиться звірка бусолей у дивізіоні?

16           Який існує порядок уточнення поправки бусолі під час переміщення?

17           Яким чином проводиться визначення поправки бусолі за даними карти?

18           Які лінії на карті називаються ізогонами?

19           Який існує порядок визначення градієнта магнітного схилення по карті?

20          Який існує порядок визначення градієнта магнітного схилення за даними двох суміжних листів карти?

21          У чому полягає сутність магнітних аномалій?

22          Обчислити зближення меридіанів для точки з координатами В = 50018’30’’п.ш., L=13016’10’’с.д. Відповідь: γ = - 0-22.

23          Обчислити зближення меридіанів для точки з координатами В = 52023’30’’п.ш., L=10016’20’’с.д. Відповідь: γ = + 0-17.

24          Командир взводу управління здійснив топогеодезичну прив’язку командно-спостережного пункту: Х = 71815, Y = 15350. З командно-спостережного пункту була виявлена ціль – спостережний пункт противника: АМсер = 21-99, Дц = 5060 м. Визначити повні прямокутні координати в системі координат даної і суміжної зон, геодезичні координати цілі. Поправку бусолі визначити за даними карти 1 : 50 000 СНОВ. Побудову напрямків на карті здійснити за допомогою АК-3. Відповідь: Х = 6067862, Y = 4318528, Хс = 6068880, Yс = 3205275, В = 54042’10’’, L = 18011’06’’, ΔАМ = - 1-51.

25          Старший офіцер батареї здійснив переміщення вогневої позиції з 3-ї у 4-ту зону на 25 км. ΔАМстар = - 0-75. З вогневої позиції до контурної точки (тригопункт з відм.217,5 (8111) виміряли АМсер = 1-19, Дор = 2770. Нанести на карту вогневу позицію і знайти її повні прямокутні координати і висоту. Поправку бусолі уточнити. Відповідь: вогнева позиція знаходиться біля окремого середнього будинку (7910), Х = 6079185, Y = 4310925, Н=111м, ΔАМн = - 1-51.

26          Командир взводу управління розгорнув командно-спостережний пункт батареї, координати якого: Х = 74575, Y = 15515. За орієнтиром 41 виміряли: А = 41-14, Д = 8580. Визначити дирекційний кут на орієнтир, нанести орієнтир на карту і визначити його координати. Вимірювання кутів і побудову напрямків за вказаними кутами здійснювати за допомогою циркуля-вимірювача і хордокутоміра. Відповідь: командно-спостережний пункт – відм.233,5 (7415), γ = - 0-39, орієнтир – відм.164,7, Х = 71435, Y = 07510.

27          Виміряти дирекційний кут і дальність до цілі, якщо вогнева позиція: Х = 69370, Y=12330; ціль: Х = 71815, Y = 15350. Вимірювання кутів і побудову напрямків за вказаними кутами здійснювати за допомогою циркуля-вимірювача і хордокутоміра. Відповідь: 1) α = 8-50, Д=3890 м; 2) вогнева позиція – бергштрих горизонталі (6912); ціль – відм.231,6 (7115).

 

 

 

 

28