yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Військова топографія

Закінчення

 

Сучасний розвиток озброєння, військової техніки, способів їх використання ставить до підготовки офіцерських кадрів все більші вимоги. Відомо, що РВ і А Сухопутних військ Збройних Сил України є основною вогневою міццю серед інших родів військ. Тому від якості підготовки цього роду військ певною мірою залежить успішне виконання завдань загальновійськовими частинами і підрозділами.     

На думку авторів навчального посібника, для досягнення цієї мети офіцери ракетних військ і артилерії повинні досконало знати і практично застосовувати знання, які набуваються ними під час вирішення навчальних завдань у ВНЗ. Ці знання та практичні навички дадуть їм можливість стати компетентними, професійно грамотними спеціалістами як у мирний, так і у воєнний час.

Саме ці завдання спонукали авторів навчального посібника в простій, доступній формі надати відповідний програмний матеріал з навчальної дисципліни „Військова топографія”.

У навчальному посібнику здійснено узагальнення позитивного досвіду та результатів багаторічної практики і наукових досліджень з питань, що становлять зміст даного посібника.

Зміст посібника складається із п’яти розділів, у яких розкрита сутність та надані рекомендації з основних питань військової топографії, а саме: топографічні карти, їх класифікація і характеристика, зображення рельєфу і місцевих предметів на топографічних картах, властивості місцевості і їх використання в бою; система координат (поняття про координати і системи, що застосовуються в артилерії); система кутових вимірів, що застосовується в артилерії; орієнтування на місцевості по карті і без карти; способи визначення координат і висот точок, що прив’язуються (визначення координат точок ходами, засічками, по карті (аерознімку), інше. Більшість положень та рекомендацій, що наведені в матеріалі посібника, пройшли адаптацію і випробування у ході навчального процесу у ВНЗ, у практичній діяльності офіцерів РВ і А Сухопутних військ.

Головною метою цієї праці є надання практичної та теоретичної допомоги студентам, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, науково-педагогічним працівникам та командирам підрозділів наземної артилерії і ракетних військ.

Автори навчального посібника сподіваються одержати від читачів конструктивні пропозиції та зауваження. Отримання нових позитивних результатів дозволить розширити та доповнити деякі положення і рекомендації, що наведені в посібнику, що надасть можливість використати їх у майбутніх перевиданнях.

 

39