yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание

Внутрішній економічний механізм підприємства

Передмова

Розділ 1 Філософія функціонування господарського механізму

Немеханічний механізм господарського механізму

Розділ 2 Теоретичні основи і історія розвитку господарського механізму

Зародження господарського механізму

Передумови і форми функціонування внутрішнього економічного механізму

Принципи функціонування господарського механізму

Еволюція розвитку господарського механізму

Розділ 3  Структура і економічна основа функціонування  господарського механізму

Структура господарського механізму

3  Лінійно-функціональна модель господарського механізму

Тема 4 Методи управління

2 Адміністративно-правові (організаційно-розпорядчі) методи управління

Тема 5 Механізм економічної відповідальності на підприємстві

2 Функції і принципи економічної відповідальності

Внутрішньовиробнича матеріальна відповідальність

 Класифікація економічних збитків

5 Методи обчислення збитків і економічних санкцій

6 Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

Тема 6 Внутрішні ціни підприємства

Класифікація цін

3 Методи ціноутворення

4 Методи формування внутрішніх цін

5 Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин

7 Механізм планування на підприємстві

2 Принципи планування

3 Система планів підприємства

5 Нормативна база планування

Тема 8 Механізм стимулювання

Оплата праці: сутність, функції і загальна організація

Форми та системи оплати праці на підприємстві

4 Преміювання на підприємстві

5 Стимулювання через участь у прибутку

Тема 9 Розроблення виробничої програми та її ресурсне обґрунтування

2 Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів

3 Обґрунтування виробничої програми виробничої потужності

4 Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами

Тема 10 Контроль та оцінка виробничої діяльності

2 Критерії оцінки діяльності

3 Оцінка рівня витрат і собівартості продукції підрозділів

Список літератури.

 

1