ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Економіка->Содержание->2 Адміністративно-правові (організаційно-розпорядчі) методи управління

Внутрішній економічний механізм підприємства

2 Адміністративно-правові (організаційно-розпорядчі) методи управління

 

Адміністративно-правові (організаційно-розпорядчі) методи управління є сукупністю засобів юридичної (правової і адміністративної) дії на стосунки людей у виробництві.  Здійснення  цього  методу  гарантується  системою діючих державних  законів   і нормативних актів,  господарського права.

Адміністративні методи передбачають|припускають| організаційне  розпорядче діяння.

Організаційне діяння виражається в чіткому розподілі функцій управління, встановленні прав і обов'язків працівників управління, регламентації основних процедур управлінської діяльності.

Основою організаційного діяння є: 1) організаційна регламентація і 2) організаційне нормування.

1) Організаційна регламентація встановлює правила, обов'язкові для виконання, і визначає зміст  і порядок управлінської діяльності відповідно до правових норм  і  інструктивних матеріалів.

2)           Організаційне   нормування         полягає    в   розроблення    нормативів   і    норм:    чисельності управлінського персоналу і керованості, витрат праці у сфері управління і тривалості управлінських операцій і так далі.

   Розпорядче    діяння    відображає   динаміку    управління.    Воно    здійснюється    в    процесі функціонування системи і спрямоване| на забезпечення злагодженої роботи в заданому режимі або переведення|переказ| її в досконаліший|довершений| стан|стан|. Розпорядче діяння може бути виражене|виказувати| у вигляді усного або письмового розпорядження або мати форми наказу|наказ-інструкції|, договору.

 

 

3 Соціально-психологічні методи управління

 

 Соціологічні методи реалізують закономірності функціонування і розвитку трудового колективу підприємства. Існують такі методи:

Методи управління соціально-масовими процесами. Прикладом таких процесів можуть бути формування соціально-професійних груп, плинність кадрів, регіональне переміщення трудових ресурсів, безробіття. Механізм   дії:    професійна   орієнтація,   організований   набір,    регіональне регулювання заробітної плати.

Методи управління групами: авторитарні (автократичні), авторитарно-демократичні і демократичні

Методи управління груповими явищами  і процесами.  Спрямовані  на  підвищення ділової активності (новаторство, трудові успіхи).

 Методи соціального нормування і соціальної профілактики (нормування поведінки, правила етикету, кращий по професії).

Методи рольових змін (наприклад, підвищення престижу професійних робіт).

Методи соціального регулювання, включаючи договори, взаємні зобов'язання, угоди.           Існує поняття мотивація - це процес стимулювання працівників до діяльності. Завдання мотивації полягає в тому, щоб|аби| працівники підприємства виконували роботу відповідно до делегованих ним обов'язків з|із| наміченим планом.

Існує декілька теорій мотивації.

1.              Метод «батога і пряника».

2.              Теорія Мак-Грегора: за певних умов чоловік прагнув до результатів, тому керувати ним| необхідно через потреби. Сам результат виступає|вирушає| тоді як стимул.

3.              Теорія Маслоу (американський психолог) випливає з ієрархічної піраміди потреб: (1 – фізіологічні потреби; 2 – прагнення до стабільності; 3 – потреба у спілкуванні; 4 – визнання; 5 – самовизначення).

4.              Теорія  Д.Шварца.   Він  виділяв  емоційні|емоціональні|  (відчуття|почуття|  переваги|вищості|,   потреба  в   комфорті, прагнення| відрізнятися від тих, хто оточує, страх) і раціональні (економія, якість, корисність).

5.              Система Херцберга виділяє 15 критеріїв, які мотивують:

-     будь-які | дії мають бути свідомими;

-    більшість людей переживають радість від роботи, вони хочуть, щоб|аби| їх дії були важливі|поважні| для когось конкретно;

-    кожен прагне показати, на що він здатний та інші|здібний|.

 

 

 

15