ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Економіка->Содержание->Тема 5 Механізм економічної відповідальності на підприємстві

Внутрішній економічний механізм підприємства

Тема 5 Механізм економічної відповідальності на підприємстві

 

1.      Економічна відповідальність – сутність і форми.

2.      Функції і принципи економічної відповідальності.

3.      Внутрішньовиробнича матеріальна відповідальність.

4.      Класифікація економічних збитків.

5.      Методи обчислення збитків і економічних санкцій.

6.      Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності.

 

1 Економічна відповідальність – сутність і форми

  

   У процесі виробничої, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємство бере на себе певні обов’язки. Вони обумовлені чинним законодавством, іншими нормативними актами, господарськими договорами тощо. Отже, підприємство повинно нести відповідальність за належне виконання своїх функцій і обов’язків згідно з установленими нормами і правилами господарювання. Основним видом діяльності підприємства є виробнича діяльність, тобто виготовлення і збут продукції. Тому його відповідальність стосується передусім цієї важливої сфери.

Підприємства — виробники продукції кінцевого призначення (предметів народного споживання) відповідають перед населенням за її якість згідно із Законом України “Про захист прав споживачів”. Цей закон передбачає матеріальну відповідальність за виготовлення і продаж неякісних товарів у таких формах, як їх обмін, повернення грошей, заплачених за товар, компенсації втрат тощо.

Усі підприємства відповідають перед державою за дотримання вимог чинного законодавства стосовно виробничої діяльності. Насамперед це стосується забезпечення відповідності параметрів якості продукції вимогам чинних стандартів і сертифікатів, цінової політики — нормам антимонопольних державних актів та ін.

 Економічна  відповідальність - особливий вид відповідальності. Економічна відповідальність по своїй суті є відповідальністю в разі настання несприятливих економічних наслідків при невиконанні певних зобов'язань, тобто відповідальність за наслідки діяльності, що зачіпають економічні інтереси певних суб’єктів. 

Економічні  санкції - це міра  відповідальності, яка визнана правовими нормами.

Поняття "Економічна відповідальність" не має єдиного визначення. У науковій літературі наголошується, що економічна відповідальність - це об'єктивна економічна категорія, яка відображає|виказує| сукупність виробничих | стосунків, що виникають між учасниками виробництва у зв'язку з виконанням ними господарських зобов’язань,  | і  визначає оптимальну, з точки зору|з погляду| суспільства|товариства|, поведінку суб'єктів господарювання за наявності господарських прав і обов'язків.

Проте|однак| економічна відповідальність виявляється як матеріальна, майнова відповідальність тоді, коли суб'єкт господарювання не виконує своїх обов'язків. У таких випадках економічна відповідальність виступає|вирушає| у формі|у формі| юридичної матеріальної, майнової відповідальності, тобто як санкції економічного  характеру (економічні  санкції),  передбачені  відповідними  правовими   нормами. 

Економічна відповідальність і відповідно економічні санкції юридично закріплені перш за все|передусім| в господарському законодавстві, яке регулює стосунки управління і організації господарської діяльності.

В юридичній літературі надається поняття господарсько-правової відповідальності і господарсько-правових санкцій.

Господарсько-правова відповідальність - це юридичне вираження|вираз| економічної відповідальності.

Господарсько-правові санкції - економічні санкції, визначені відповідними нормами або господарськими договорами. Вони застосовуються при порушенні господарських зобов'язань і при недосягненні відповідних результатів тими суб'єктами господарювання, які повинні нести економічну відповідальність за невиконання зобов'язань або погіршення кінцевих|скінченних| економічних результатів.

Економічна відповідальність - складовий| елемент господарського механізму.

Механізм економічної відповідальності – це закономірна, об'єктивна сукупність принципів і форм зв'язків стосунків, що розвиваються, виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання|споживання| матеріальних благ і дозволяють з'єднати відособлені види діяльності в єдиний суспільно необхідний процес виробництва.

Розуміння економічної відповідальності включає:

1.              економічні санкції у формі|у формі| збитків, упущених доходів;

2.              відповідальність за несприятливі  наслідки  від  накладення так званих оперативних економічних санкцій|;

3.              економічні санкції - конфіскації, обмеження або припинення діяльності за порушення діючих розпоряджень| і господарської дисципліни;

4.      здійснення так званої госпрозрахункової економічної відповідальності;

5.              відповідальність за економічні наслідки, пов'язані з економічним ризиком.

Економічна відповідальність і економічні санкції можна згрупувати за різними розмежувальними критеріями:

1.              Залежно від рівня зв'язків розрізняють горизонтальну і вертикальну відповідальність.

2.      Залежно від акта, яким визначаються економічні санкції, розрізняють:

-  нормативно визначені;

-  договірно визначені;

-  нормативно-договірно визначені.

    3. Залежно від вмісту|змісту|:

-  грошові (майнові);

-  у формі|у формі| відновлення попереднього достатку|стану|;

-  здійснення або припинення певних дій.

4. Залежно від характеру порушень розрізняють санкції за порушення:

-  планової;

-  фінансової;

-  договірної;

-  інвестиційної;

-  технологічної;

-  трудової дисципліни.

 5. Залежно від способу здійснення їх можна розділити на такі, які реалізуються:

-  безпосередньо іншою стороною;

-  безакцептним порядком|порядком| через банк;

-  через спеціальні органи.

 

 

16