ГоловнаЗворотній зв'язок

Внутрішній економічний механізм підприємства

Передмова

Будь-яке підприємство є складною виробничо-економічною системою, яка включає техніко-економічну базу, функціонально-виробничу та соціальну структуру, трудові й матеріальні ресурси, що перебувають у постійній взаємодії та розвитку. Задля ефективного досягнення цілей підприємства необхідна відповідна система управління, тобто певна сукупність органів і структурних підрозділів, які забезпечують прогнозування та координацію діяльності всіх його ланок.

Управління підрозділами та організація відносин між ними ґрунтуються на економічних методах управління, для чого створюється внутрішній економічний механізм.

Мета вивчення дисципліни – оволодіти знаннями про структуру, принципи побудови та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Розглядаються внутрішні економічні відносини між підрозділами підприємства, між підрозділами і центральним апаратом управління.

У результаті вивчення дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» студент має знати:

- будову та форми функціонування внутрішнього економічного механізму;

- способи формування внутрішніх цін;

- методи планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів,  а також матеріального стимулювання їх колективів;

- методику діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- обґрунтовувати форми внутрішнього економічного управління;

- обчислювати планові показники діяльності підрозділів, оцінювати їх виконання;

- опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та розвитку.

 

 

3