yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание

Вступ до курсу Екомноміка підприємства

ВСТУП ДО КУРСУ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

РОЗДІЛ 1

1.1. Місто та його основні функції

. Міське господарство та його склад

1.3. Особливості діяльності підприємств міського господарства

ТЕМА 2  ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Класифікація підприємств та її практичне значення

Інтеграційні форми підприємств та організацій

Загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств та організацій

          ТЕМА 3  ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСНОВНА СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Договірні взаємовідносини в бізнесі

Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну й торгівлі, фінансових відносин

ТЕМА 4    УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління підприємством

Типи організаційних структур управління підприємством

РОЗДІЛ 2

Сутність і види капіталу

Економічне поняття виробничих фондів

Оцінка, класифікація та структура основних фондів

5.4. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів

5.5. Ефективність використання основних фондів.

5.6 .Склад і структура оборотних фонді.

6. Нормування  витрат

7. Ефективність використання оборотних фондів

 

ТЕМА 6  ОБОРОТНІ КОШТИ

Нормування оборотних коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів

6.3. Ефективність використання оборотних коштів

ТЕМА 7 НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ  ТА АКТИВИ

7.2. Нематеріальні активи

Оцінка вартості нематеріальних активів

ТЕМА 8  ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Чисельність окремих категорій працівників

Кадрова політика підприємства

ТЕМА 9       ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

9.2. Планування виробничих інвестицій

 

1