yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право навколишнього середовища

Стаття 9

Завдання та пріоритетні сфери дій щодо міжнародних питань

1. Ціль, визначена у статті 2 щодо міжнародних питань і міжнародного виміру чотирьох пріоритетних сфер навколишнього середовища цієї Програми передбачає такі завдання:

– додержання амбіційної політики з навколишнього середовища на міжна­родному рівні, звертаючи особливу увагу на потенційну здатність глобаль­ного навколишнього середовища;

– подальше сприяння на міжнародному рівні сталій структурі споживання і виробництва;

– досягнення прогресу в забезпеченні того, щоб торгівельна й екологічна політика та заходи підтримували одна одну.

2. Ці завдання виконуються за допомогою таких пріоритетних дій:

(a) інтеграція вимог щодо захисту навколишнього середовища в усю зов­нішню політику Співтовариства, включаючи торгівлю і співробітництво з розвитку, з метою досягнення сталого розвитку з допомогою, зокрема, вироблення керівних принципів;

(b) визначення комплексної системи цілей із навколишнього середовища і розвитку для прийняття її як частини “нового глобального курсу чи угоди” на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку в 2002 році;

(c) діяльності у напрямку зміцнення міжнародного управління в сфері на­вколишнього середовища за допомогою поступового посилення багато­сторонньої співпраці та інституційних рамок, включаючи ресурси;

(d) орієнтації на швидку ратифікацію, ефективне дотримання та застосування міжнародних конвенцій і угод у сфері навколишнього середовища, коли Співтовариство є Стороною;

(e) сприяння екологічно сталій практиці у закордонному інвестуванні та експорті кредиту;

(f) збільшення зусиль на міжнародному рівні для досягнення консенсусу щодо методів оцінки ризику для здоров’я і навколишнього середовища, а також підходів до управління ризиком, включаючи принцип перестороги;

(g) досягнення взаємопідтримки між торгівлею та необхідністю охорони навколишнього середовища, приділяючи належну увагу екологічному ви­міру в оцінках впливу на сталість багатосторонніх торгівельних угод, які повинні проводитися на ранній стадії переговорів, та діючи відповідно;

(h) подальше сприяння системі світової торгівлі, яка повністю визнає Ба­гатосторонні чи Регіональні екологічні угоди та принцип перестороги, розширення можливостей для торгівлі сталою й екологічно чистою про­дукцією і послугами;

(i) сприяння транскордонному екологічному співробітництву з сусідніми країнами і регіонами;

(j) сприяння кращій узгодженості політики, за допомогою поєднання роботи, проведеної в рамках різних конвенцій, включаючи оцінку взаємозв’язків між біорізноманіттям і зміною клімату та інтеграцію питань біорізноманіття в імплементацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу.

   

 53

52

 

19