yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Принцип інтеграції екологічних питань у політику та дії Європейського Співтовариства

Європейське право навколишнього середовища

Принцип інтеграції екологічних питань у політику та дії Європейського Співтовариства

Принцип інтеграції екологічних питань у розробку та застосування інших видів політики, який є важливим для досягнення сталого розвитку, був закріплений Маастрихтським договором про заснування Європейського Союзу.

Для імплементації вимог статті 6 Договору про заснування Євро­пейського Співтовариства, де закріплений цей принцип інтеграції, було вироблено керівні принципи щодо інтеграції екологічних питань в інші види політики. Вони були закріплені у Стратегії інтеграції навколишнього середовища в політику Європейського Союзу3, прийнятій на саміті в Кардіффі у червні 1998 року.

Для імплементації цього принципу необхідні дії інституцій Спів­товариства, тому була розроблена система постійного моніторингу та перегляду. Стратегією визначалися повноваження інституцій Європейського Союзу щодо інтеграції навколишнього середовища в інші види політики.

Європейська Комісія забезпечує включення екологічних питань у всі ключові ініціативи на рівні Європейського Союзу. Вона переглядає існуючу політику та, на цій основі, розробляє стратегії дій в основних сферах. Комісія готує звіти про прогрес в інтеграції екологічних питань в інші види політики.

Рада Європейського Союзу забезпечує, щоб вимоги щодо охорони навколишнього середовища були відображені в її рішеннях, а Європейський Парламент визначає пріоритети для інтеграції на­вколишнього середовища в ключові сфери політики.

Стратегією були визначені пріоритетні сфери, в які необхідно інтегрувати екологічні питання: сільське господарство, розширення ЄС (в межах Порядку денного на 2000 рік), зміна клімату (дотримання зобов’язань, згідно з Кіотським протоколом).

Згодом почали розроблятись окремі документи щодо інтеграції екологічних питань в окремі види політики, наприклад Елементи стратегії інтеграції вимог щодо охорони навколишнього середовища у спільну політику з рибальства4, Інтеграція екологічних аспектів у європейську стандартизацію5.

На даний момент інтеграція екологічних питань відбувається в таких сферах:

3

4 5Commission Communication to the European Council. Partnership for Integration

— A Strategy for Integrating Environment into European Union Policies. // COM

(98)333.

COM (2001) 143.

COM(2004) 130 final.

   

 85

84Розділ 4

– сільське господарство;

– політика розвитку (що стосується третіх країн);

– енергетика;

– підприємництво;

– рибальство;

– внутрішній ринок;

– дослідження;

– структурні фонди;

– торговельні та зовнішні відносини;

– транспорт;

– економічні та фінансові відносини.

З метою застосування принципу інтеграції екологічних питань розробляється нове законодавство в конкретних сферах, яке впро­ваджує вимоги щодо охорони навколишнього середовища в різних сферах регулювання, вносяться зміни до вже існуючих нормативно-правових актів, розробляються спеціальні програми і стратегії, готуються звіти, створюються робочі групи та комітети.

Наприклад, щодо сфери сільського господарства, то існує необхід­ність інтеграції екологічних питань у Спільну сільськогосподарську політику. Бажаний зв’язок між сільським господарством та навко­лишнім середовищем повинен базуватися на понятті “стале сільське господарство”. Це означає, що управління природними ресурсами повинно здійснюватись так, щоб їх можна було використовувати і в майбутньому. Діяльність у сфері сільського господарства спрямо­вується на охорону, захист та покращення якості води, повітря та ґрунтів, збереження біорізноманіття та ландшафту. Була вироблена Тематична стратегія для захисту ґрунтів6 та створений Дорадчий форум і п’ять робочих груп із цього питання (щодо ерозії, щодо органічних речовин, щодо забруднення, щодо моніторингу, щодо досліджень).

Особливість принципу інтеграції полягає в тому, що він стосується не лише навколишнього середовища, але й усього європейського права, адже застосовується до усіх дій і політики Європейського Союзу. Під час регулювання питань у різних сферах суспільних відносин беруться до уваги вимоги щодо охорони навколишнього середовища.

Принцип сталого розвитку

З принципом інтеграції екологічних питань тісно пов’язаний принцип сталого розвитку. Стаття 6 Договору про заснування Єв-

COM(2002) 179 — C5-0328/2002 — 2002/2172(COS).

   

 86

 

32