yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 111

Європейське право навколишнього середовища

Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 111

– Внутрішній звіт із оцінкою імплементації рамок Співтовариства для співпраці, з метою сприяння сталому розвитку міст.

– Оцінка стратегії Співтовариства із біорізноманіття та планів дій з біорізноманіття.

– Внутрішня оцінка імплементації рамок для співпраці в сфері забруднення моря внаслідок аварій.

– Оцінка програми дій Співтовариства в сфері цивільного захисту.

– Оцінка програми дій Співтовариства, що сприяє діяльності НУО в сфері охорони довкілля.

– Оцінка ролі схем еко-менеджменту та аудиту Співтовариства та еко-маркування.

– Оцінка діяльності Мережі Європейського Союзу для імплементації та застосування права навколишнього середовища (IMPEL).

– Середньотермінова оцінка Шостої програми дій із навколишнього середовища.

– Звіт щодо імплементації Директиви про сприяння використанню біопалива та іншого відновлюваного палива для транспорту.

Суд Європейських Співтовариств

Суд Європейських Співтовариств і Суд першої інстанції, кожний у межах своєї юрисдикції, забезпечують дотримання законності при тлумаченні та застосуванні установчих договорів Європейського Союзу.

Суд Європейських Співтовариств розглядає такі позови:

– позови про невиконання зобов’язань. Це позови проти держав-членів, які ухиляються від виконання своїх зобов’язань згідно з установчими договорами. До цієї категорії відноситься також порушення норм вторинного та третинного права. Відповідачем у справі виступає безпосередньо сама держава. Позивачем може бути Комісія та держава-член.

– позови про бездіяльність. У них оскаржується невиконання зобов’язань інституціями Співтовариств і Союзу.

– позови про анулювання. Предметом оскарження є незаконний характер прийнятого інституцією ЄС нормативно-правового акту.

– позови про відшкодування шкоди.

Важливе значення має застосування Судом Європейських Співтовариств преюдиційної процедури. Преюдиційна процедура полягає у праві національних судових органів у всіх випадках, коли при

   

 113

112Розділ 5

розгляді конкретних справ виникають сумніви в розумінні норми права ЄС чи викликає сумнів правомірність нормативно-правового акту вторинного права ЄС, звертатися безпосередньо до Суду ЄС для отримання його висновку з цього питання.

Щодо справ із питань охорони навколишнього середовища, то в Суді Європейських Співтовариств найчастіше розглядаються спори між Європейською Комісією та державами-членами чи між інституціями Європейського Союзу і розгляд преюдиційного характеру щодо тлумачення європейського права.

Для охорони навколишнього середовища та захисту екологічних прав громадян, важливим є доступ фізичних осіб і екологічних організацій до Суду Європейських Співтовариств, наявність у них locus standi.

Стаття 230 Договору про заснування Європейського Співтовариства надає право фізичним та юридичним особам подавати позови проти незаконності актів, прийнятих інституціями Європейського Союзу, проте такі акти повинні мати безпосереднє відношення до даної особи.

У справі Грінпісу (case C 321/95) у 1998 році Суд постановив, що фізичні особи і організації мають locus standi в суді, якщо вони є особисто зацікавленими4.

Фізичні та юридичні особи можуть бути залучені, як сторони, у рішеннях преюдиційного порядку згідно зі статтею 234. У деяких випадках суд дає третім сторонам, таким як зацікавлені екологічні організації, можливість відігравати роль у преюдиційній процедурі. Такі справи стосуються питань, які розглядаються національними судами і мають відношення швидше до імплементації права ЄС, а ніж до самого права ЄС. Третім сторонам надається можливість дати своє тлумачення цього питання. Можливість такої участі чітко не регулюється Договором, а визначається Судом на його розсуд. Проте для доступу до преюдиційної процедури, громадяни та неурядові ор­ганізації повинні мати доступ до національних судів. У цьому випадку існує строгий взаємозв’язок між доступом до національного суду та доступом до участі у преюдиційній процедурі.

Омбудсмен Європейського Союзу

Омбудсмен Європейського Союзу призначається Європейським Парламентом, йому надані повноваження приймати скарги від будь-якого громадянина Союзу чи будь-якої фізичної або юридичної особи, котра легально проживає чи має зареєстрований офіс у будь-якій

European Court reports 1998 Page I-01651.

   

 114

 

39