yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Комісією інформації щодо навколишнього середовища, фінансування та умови виконання екологічних проектів та ін.

Європейське право навколишнього середовища

Комісією інформації щодо навколишнього середовища, фінансування та умови виконання екологічних проектів та ін.

Важливим для подання “екологічних” скарг є те, що порушення у діяльності органу чи інституції Європейського Союзу можуть прямо не стосуватися подавача скарги.

Найважливіше завдання Омбудсмена полягає в тому, що він до­помагає громадянам, у разі порушення їх права інституціями чи ор­ганами Європейського Союзу, підвищує якість управління, посилює зв’язки громадянина з адміністрацією.

Європейський інвестиційний банк

Завдання Європейського інвестиційного банку полягає в тому, щоб сприяти збалансованому та сталому розвитку спільного ринку в інтересах Співтовариства. З цією метою Банк, діючи на некомерцій-ній основі, надає позики і дає гарантії, які сприяють фінансуванню в усіх секторах економіки.

Одним із пріоритетів у діяльності банку є охорона навколишнього середовища та покращення якості життя. У своїй Заяві щодо навколишнього середовища5 Європейський інвестиційний банк стверджує, що будь-який проект, що ним фінансується, має бути екологічно прийнятним для Банку. Банк також фінансує проекти, що прямо охороняють або покращують навколишнє середовище. При фінансування будь-якого проекту, він використовує основні принципи європейського права навколишнього середовища, а саме принцип перестороги, попередження і принцип “забруднювач платить”.

Європейський інвестиційний банк фінансує проекти, пов’язані з навколишнім середовищем, у чотирьох основних сферах:

– природне навколишнє середовище й охорона природи, включаючи управління муніципальними та небезпечними відходами, “еко-ефек-тивність” у промислових процесах і продукції;

– здоров’я людини і навколишнє середовище, сюди входить зменшення та уникнення забруднення повітря, постачання безпечної питної води;

– міське навколишнє середовище, включаючи міський транспорт і збереження архітектурної та культурної спадщини;

– навколишнє середовище в регіональному та глобальному масштабі, включаючи питання, пов’язані зі зміною клімату, підтримку різних регіональних програм охорони моря чи басейну річок.

Наприклад, у 2001 році Європейським інвестиційним банком було

5 Environmental Statement, 2002. European Investment Bank. // http://eib.eu.int/At-tachments/strategies/envirstate_en.pdf

   

 116

Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 115

реалізовано такі проекти, спрямовані на охорону навколишнього середовища:

– будівництво міського заводу з переробки відходів у Франції; будівництво інноваційного підприємства з обробки відходів сталі (Люксембург);

– модернізація і розширення системи водопостачання на південному сході Нідерландів (Нідерланди), будівництво мережі постачання питної води в Алжирі, покращення системи постачання питної води в Сенегалі;

– будівництво залізниці полегшеного типу в Копенгагені (Данія), будівництво двох трамвайних ліній в Афінах (Греція), будівництво нової лінії метро в Мадриді (Іспанія);

– будівництво гідроелектростанції на річці Гвадіана (Португалія) та ін. На практиці, більшість проектів з охорони навколишнього середовища за підтримки Європейського інвестиційного банку в ЄС зосереджується на інвестиціях у місцеве і регіональне управління водними ресурсами та якістю повітря, а також на сприянні екологічно чистим промисловим процесам і продукції. Банк також фінансує проекти, метою яких є покращення якості міського навколишнього середовища (розвиток сталого транспорту).

До усіх проектів застосовується єдиний екологічний підхід. Під час розгляду питання, чи є проект екологічно прийнятним для Банку, враховується наступне:

– вплив проекту на навколишнє середовище; – характеристики, розмір і місце (особливо, враховуючи чутливі

зони) проекту; – присутність/відсутність будь-яких питань правової відповідності; – якість оцінки впливу на навколишнє середовище, у разі необхідності, включаючи проведені дослідження і природу/розмір участі громадськості; – присутність/відсутність будь-якого значного ризику від проекту для навколишнього середовища.

У Європейському Союзі, а також у країнах-кандидатах, всі проекти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком, повинні відповідати національному законодавству у сфері охорони навколишнього середовища, а також законодавству ЄС із навколишнього середовища, включаючи Директиву про оцінку впливу на навколишнє

   

 117

116Розділ 5

середовище. В інших регіонах вони повинні відповідати національному законодавству. Усі проекти мусять відповідати зобов’язанням згідно з міжнародними угодами у сфері навколишнього середовища, стороною яких є країна, в якій проект реалізовується.

 

41