yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Європейський інвестиційний банк тісно співпрацює з іншими інституціями у сфері охорони навколишнього середовища.

Європейське право навколишнього середовища

Європейський інвестиційний банк тісно співпрацює з іншими інституціями у сфері охорони навколишнього середовища.

Європейський інвестиційний банк має у своєму складі ряд підроз­ділів та груп, що займаються екологічними аспектами проектів, які реалізуються Банком, зокрема:

– екологічна оцінка кожного проекту оцінюється технічним експертом Дирекції проектів Європейського інвестиційного банку; – екологічний відділ (ENVU) займається розробкою та моніторингом застосування ЄІБ політики і процедур у сфері навколишнього середовища. Голова цього відділу очолює Групу екологічної оцінки (Environmental Assessment Group) (ENVAG)); – ENVAG — постійнодіюча експертна група, що складається з мережі спеціалістів в сфері навколишнього середовища, яка забезпечує якість і відповідність екологічної оцінки впродовж реалізації проекту; – Наглядовий комітет із навколишнього середовища (ENVSC) відповідає за розгляд стратегічних екологічних питань, включаючи види проектів, які можуть бути частково складними та небезпечними з екологічної точки зору.

Як міжнародна фінансова інституція, Європейський інвестиційний банк має за мету сприяти сталому розвитку в усіх регіонах, де проводить свою діяльність. У цій сфері Банк має три головні пріо­ритети: – підтримка проектів в менш сприятливих районах, забезпечуючи

збалансований розвиток ЄС; – охорона та покращення природного й міського навколишнього

середовища і покращення якості життя; – сприяння розвитку інновацій і економіки, що базуються на знаннях, для зростання та зайнятості.

Щодо зміни клімату, Європейський інвестиційний банк робить свій внесок у зменшення викидів парникових газів через підтримку інвестування у відновлювану енергію, ефективність енергії, ефек­тивність промисловості, управління відходами та громадський транспорт.

Якщо подивитися на структуру фінансування проектів із навко-

   

 118

Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 117

лишнього середовища, то найбільше коштів було виділено на такі сфери: міський транспорт (4 358,2 млн євро), відновлення міст (3 748,2 млн євро), вода і відходи води (3 151,3 млн євро), заміна енергії (1 373 млн євро), покращення якості повітря (1 120,9 млн євро) та ін. Загальне фінансування проектів, що стосуються охорони навколишнього середовища, у 2001-2002 роках становило 17,9 мільярдів

євро.6

2. Спеціальні органи ЄС у сфері охорони навколишнього середовища.

Європейське агентство з навколишнього середовища

У 1990 році був прийнятий Регламент Ради про створення Євро­пейського агентства з навколишнього середовища та Європейської мережі інформації і спостереження за навколишнім середовищем7.

Завдання Агентства з навколишнього середовища полягають у: – створенні спільно з державами-членами і координуванні мережі, що містить найважливіші складові національних інформаційних мереж, національні опорні пункти та тематичні центри; – забезпечення Співтовариства і держав-членів об’єктивною інформацією, необхідною для визначення і проведення правильної й ефективної політики щодо навколишнього середовища; сприяння заходам із моніторингу навколишнього середовища; консультування окремих держав-членів на їх прохання, такі консультації можуть включати детальні огляди експертів; – реєстрація, порівняння й оцінка даних щодо стану навколишнього середовища, підготовка експертних доповідей про якість, чутливість і навантаження на навколишнє середовище; – надання допомоги у забезпеченні порівняння даних про навколишнє середовище на європейському рівні. – сприяння інкорпорації європейської інформації з навколишнього середовища у міжнародні програми моніторингу навколишнього середовища, прийняті ООН і її спеціалізованими установами; – опублікування доповіді про стан, зміни і дослідження навколишнього середовища кожні п’ять років; – стимулювання розвитку і застосування техніки передбачення змін навколишнього середовища;

6     Environmental Report 2001-2002. European Investment Bank // http://eib.eu.int/ Attachments/thematic/envreport0102_en.pdf

7     OJ L 120 11.05.1990 p.1.

   

 119

118Розділ 5

– стимулювання розвитку методів оцінки вартості шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, і вартості превентивних, захисних і відновлюваних дій щодо навколишнього середовища;

– стимулювання обміну інформацією щодо найкращих доступних технологій;

– співпраця з органами і програмами, такими як Об’єднаний дослідний центр, Статистичне бюро і програми досліджень і розвитку в сфері навколишнього середовища, з Європейським космічним агентством, Організацією економічного співробітництва і розвитку, Радою Європи, ООН і її спеціалізованими установами;

– забезпечення широкого розповсюдження для громадськості до­стовірної інформації про навколишнє середовище;

– підтримка Комісії у процесі обміну інформацією про методологію оцінки навколишнього середовища і покращення практики;

– сприяння Комісії у розповсюдженні інформації про результати відповідних екологічних досліджень.

До керівництва Агентства входить по одному представнику з кожної держави-члена і два представники Комісії. Керівництво приймає довгострокову програму дій, що базується на пріоритетних сферах діяльності Європейського агентства з навколишнього середовища, а саме: якість повітря і викиди в атмосферу; якість води, забруднюючі речовини і водні ресурси; стан ґрунтів, флори і фауни, та біотипів; землекористування і природні ресурси; регулювання відходів; шумові забруднення; хімічні речовини, що отруюють навколишнє середовище; охорона узбережжя та морського середовища.

Згідно з довгостроковою програмою, керівництво кожен рік приймає робочу програму Агентства. Була вироблена Стратегія Єв­ропейського агентства з навколишнього середовища на 2004-2008 роки8, згідно з Шостою програмою дій із навколишнього середовища. Агентство визначило чотири основні тематичні сфери, у яких працює Агентство: зміна клімату, біорізноманіття, здоров’я людини і якість життя, використання та управління природними ресурсами та відходами. Для кожного з напрямків були визначені заходи та дії, які реалізовуватимуться у 2004-2008 роках.

Щороку керівництво подає звіт про діяльність Агентства в Єв­ропейський Парламент, Раду, Комісію і держави-члени. У 2002 році Європейське агентство з навколишнього середовища допомагало державам-членам у розробці тематичних стратегій у формі інфор-

EEA Strategy 2004-2008. // http://org.eea.eu.int/documents/strategy.pdf

    

 120

 

42