yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Головними цілями мережі є:

Європейське право навколишнього середовища

Головними цілями мережі є:

– покращення консультацій, які держави дають національним і ре­гіональним урядам;

– використання досвіду та роботи рад в інших країнах;

– розгляд актуальних питань на європейському рівні;

– вплив, у випадку необхідності, на розробку політики на рівні ЄС, на основі спільних дій.

Головним форумом для обговорення питань європейської та на­ціональної екологічної політики є щорічна конференція. У 2002 році конференція стосувалась спільної сільськогосподарської політики та розвитку сіл, у 2001 — показників навколишнього середовища та стратегій сталого розвитку, у 2000 — управління прибережними зонами.

У 1997 році був створений спільний секретаріат мережі та керівний комітет.

У мережі створюються робочі групи для розгляду певних питань спільного інтересу. На даний момент у межах Європейської консуль­тативної ради з навколишнього середовища працює п’ять робочих груп: з питань управління навколишнім середовищем, стратегій сталого розвитку, сільськогосподарської політики, використання землі та біорізноманіття, прибережних зон і морського навколишнього середовища.

Важливим результатом діяльності робочих груп стали спільні заяви: Стратегії сталого управління (2001) та стала сільськогосподарська політика для Європи (2002).

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

1.   Охарактеризуйте законодавчу процедуру прийняття рішень з питань охорони навколишнього середовища.

2.   В які органи Європейського Союзу може звернутися громадянин, коли порушуються його екологічні права чи з питань охорони довкілля? Який, на вашу думку, з цих органів є найефективнішим у вирішенні таких питань?

3.   Що таке преюдиційна процедура? Яка її роль в охороні довкілля?

4.   Що таке locus standi? Що, на вашу думку, необхідно зробити для покращення доступу громадян до Суду Європейських Співтова­риств?

   

 123

122Розділ 5

5.   Які головні етапи розгляду скарги, що подається Омбудсмену Європейського Союзу?

6.   Які проекти не можуть фінансуватися Європейським інвестиційним банком? Яким проектам надається пріоритет? Спробуйте визначити критерії відбору.

7.   Чому виникла потреба у створенні спеціальних органів та інституцій у сфері охорони навколишнього середовища? Яка їх роль в охороні довкілля на рівні Європейського Співтовариства?

8.   Які правові наслідки може мати подання громадянином ЄС скарги до Європейської Комісії?

9.   Згрупуйте діяльність органів ЄС за функціями (законодавча, вико­навча, правозастосувальна, правозахисна, консультаційна та ін.).

10. У жовтні 2003 року Комісія прийняла проект Регламенту про застосування положень Оргуської конвенції до інституцій та органів ЄС. Які нові можливості виникнуть для громадян ЄС після прийняття такого Регламенту щодо доступу до інформації, участі громадськості та доступу до правосуддя? Які ви бачите недоліки у цьому документі? Обґрунтуйте свою точку зору.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Євро­пейського Союзу. — Київ, 2002.

2.   Андрусевич Н. З практики Омбудсмена Європейського Союзу. // Вісник екологічної адвокатури. №20, осінь 2002.

3.   Европейское право. Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.М.Энтина. М., 2000.

4.   Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. — М., 1999.

5.   Калиниченко П.А. Европейское агентство по окружающей среде. // Глобалистика: Энциклопедия. — М., 2003. С. 325-326.

6.   Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю.Кашкина. — М., 2003.

7.   Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии: Учеб. Пособие. — М., 2002.

8.   Kiss A., Shelton D. Manual of European Environmental Law. Cam­bridge, 1995..

9.   Implementation and Enforcement of EC Environmental Law. Re-chard C. Visek. // Georgetown International Law Review. Spring, 1995.

10. Gerhard Roller. The Role of EU Institutions and the Influence of Citizens in the Enforcement of EU Environmental Law. // ELNI Review #1/2003.

   

 124

Роль інституційного механізму у застосуванні права навколишнього середовища 123

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

1.   Договір про заснування Європейського Співтовариства (Євро­пейський Союз. Консолідовані договори. — К., 1999.).

2.   Правила процедури Європейського Парламенту // http:// www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG—RULES-EP&L—EN&-REF—TOC .

3.   Report on the Deliberation of the Committee of Petitions during the parliamentary year 2002-2003. // Final A5 — 0239/2003.

4.   Council Regulation (EEC) No 1210/90 of 7 May 1990 on the esta­blishment of the European Environment Agency and the European environment information and observation network // OJ L 120 11.05.1990 p.1

5.   EEA Strategy 2004-2008. // http://org.eea.eu.int/documents/ strategy.pdf

6.   Annual Report 2002. European Environmental Agency. // http: //org.eea.eu.int/documents/ar2002

7.   Environmental Report 2001-2002. European Investment Bank // http://eib.eu.int/Attachments/thematic/envreport0102_en.pdf

8.   Environmental Statement, 2002. European Investment Bank. // http://eib.eu.int/Attachments/strategies/envirstate_en.pdf

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 24.10.2003 COM(2003) 622 final 2003/0242 (COD) Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUN­CIL on the application of the provisions of the Arhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to EC institutions and bodies

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article

175(1) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission10,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Com­mittee11,

10  OJ C [...] [...], p.[...]

11  OJ C [...] [...], p.[...]

   

 125

 

44