yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС              149

Європейське право навколишнього середовища

Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату в рамках ЄС              149

компенсується їх поглинанням зеленою біомасою, і склад атмосфери зали­шається відносно сталим. Унаслідок антропогенної діяльності, особливо в ХХ столітті, надходження парникових газів суттєво збільшилось. Джерелом їх стала енергетика, промисловість, сільське господарство, транспорт, знищення лісів. Парникові гази почали накопичуватись у атмосфері, це і стало причиною потепління. Основним парниковим газом є вуглекислий газ. Він спричиняє, принаймні, половину парникового ефекту. 80% вуглекислого газу поступає в атмосферу внаслідок спалення викопного палива.

Різні гази мають різну парникову здатність. Наприклад, метан має у 56 разів вищу парникову здатність, ніж вуглекислий газ, тому, розраховуючи викиди парникових газів, за одиницю виміру взято вагову одиницю найбільш розповсюдженого — вуглекислого газу. Викиди усіх інших газів переводяться у вуглекислий газ.

Хто забруднює атмосферне повітря?

У світі існують істотні відмінності щодо внеску окремих країн у глобальну зміну клімату. У 1990 році, який використовується як базовий, викиди парникових газів розподілялись наступним чином:

США — 36,1 %                                     Великобританія — 4,3 %

Росія — 17,4 %                                     Канада — 3,3 %

Японія — 8,5 %                                    Італія — 3,1 %

Німеччина — 7,4 %                              Франція — 2,7 %

Разом частка цих країн у викидах парникових газів складає 82,8 %. На країни, що розвиваються, припадає відносно мала частка загальних викидів. Попри заходи із зменшення викидів у атмосферу парникових газів, та наяв­ність Кіотського протоколу, який на даний час не почав діяти через відмову ратифікувати його двома найбільшими забруднювачами — США та Росією, викиди парникових газів і далі зростають. В останні роки все більш вагомий та стрімко зростаючий внесок у викиди парникових газів дає транспорт.

З моменту підписання Кіотського протоколу істотного скорочення викидів парникових газів досягнуто лише у кількох країнах Євросоюзу — Люксембурзі, Німеччині, Великобританії, Швеції, Данії, а також країнах колишнього соціалістичного табору (у т. ч. у Росії) — у зв’язку з істотним спадом виробництва. Загалом у ЄС протягом 1991 — 2001 року викиди пар­никових газів скоротилися на 2,3 %, що складає лише трохи більше чверті від того, чого необхідно досягти (скорочення викидів на 8 % протягом 2008 – 2012 років). Натомість викиди парникових газів транспортом за цей період зросли на 21 %.

Як можна запобігти глобальному потеплінню?

Вважається, що найбільш ефективними заходами для запобігання зміні клімату можуть стати:

1. Зменшення викидів парникових газів у результаті господарської діяль­ності людини. Ці заходи включають:

• зменшення споживання енергії викопного палива за рахунок підвищення енергоефективності техніки і технологій,

• перехід до нових, “зелених” методів виробництва енергії,

•  скорочення використання транспорту, який працює на викопному паливі, на користь громадського транспорту, що має вищу енергоефек-

   

 151

150Розділ 6

тивність у розрахунку на одного пасажира, та індивідуального транспорту, на кшталт велосипедів, сонячних, водневих автомобілів,

•  заміна викопного палива біопаливом (виробляється з біологічної маси),

•  зменшення використання хлорфторвуглеводнів у виробничих процесах.

• У сільському господарстві стратегічними напрямками вважаються зупи­нення зростання площ рисосіяння, як потужного джерела надходження у атмосферу метану, а також використання відходів тваринницьких ферм в енергетичному виробництві, що також сприяє зменшенню надходження у атмосферу метану.

2. Підвищення здатності біосфери до поглинення парникових газів. Ці заходи передбачають, у першу чергу, збільшення площ багаторічних зелених насаджень, особливо лісів. Багаторічні зелені насадження вважаються “по­глинаючим потенціалом парникових газів” — тобто поглиначем парникових газів. Для кожної країни вони враховуються при розрахунку викидів пар­никових газів як потенціал, що скорочує парниковий ефект, і вважаються внеском у скорочення викидів парникових газів.

Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION ...

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1 Subject matter

This Directive establishes a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community (hereinafter referred to as the “Community scheme”) in order to promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner.

Article 2 Scope

1. This Directive shall apply to emissions from the activities listed in Annex I and greenhouse gases listed in Annex II.

2. This Directive shall apply without prejudice to any requirements pursuant to Directive 96/61/EC.

Article 3 Definitions

For the purposes of this Directive the following definitions shall apply:

(a) “allowance” means an allowance to emit one tonne of carbon dioxide equivalent during a specified period, which shall be valid only for the purposes of meeting the requirements of this Directive and shall be transferable in accordance

   

 152

 

53