yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Іншими заходами збереження видів і середовищ існування є:

Європейське право навколишнього середовища

Іншими заходами збереження видів і середовищ існування є:

А. Охорона ландшафтів, що мають надзвичайно важливе значення для дикої фауни та флори.

Це включає заходи щодо підтримки чи, в разі потреби, розвиток особливостей таких ландшафтів. Особливостями є ті, які завдяки своїй лінійній чи послідовній структурі (такі як річки із своїми берегами чи традиційні системи позначення меж полів), чи своїй функції об’єднуючої ланки (такі як ставки чи маленькі ліси) є необхідними для міграції, розповсюдження чи генетичного обміну диких видів. Для досягнення цього у планах землекористування чи планах/політиках розвитку повинні передбачатись відповідні заходи.

Б. Створення системи охорони для певних видів, які перебувають під особливою загрозою.

Перелік видів, щодо яких встановлюється така система охорони міститься у Додатку IV до Директиви щодо середовищ існування. Дана система передбачає ряд заборон щодо вилову, використання та вбивання/знищення видів. Щодо тварин переліку (а) Додатка IV заборони, зокрема, встановлюються на:

– всі види вилову чи вбивання зразків цих видів у природі;

– умисне турбування цих видів, особливо у періоди розмноження, вирощування потомства, сплячки чи міграції;

– умисне руйнування чи забирання яєць з природи;

– пошкодження чи знищення місць розмноження або відпочинку.

Окремі заборони й обмеження встановлюються також на ви­користання певних видів. Заборони, зокрема, встановлюються на використання певних видів тварин з експериментальною метою, згідно з Директивою 86/609/ЄЕС щодо використання тварин у експериментах. Винятками з цього може бути лише використання у експериментах/дослідженнях, метою яких є дослідження питань зі збереження даних видів або якщо ці види єдині придатні для біо-медичних цілей.

Окремі заборони встановлюються також щодо диких птахів. Згідно з Директивою про збереження диких птахів, забороняється:

– умисно вбивати чи виловлювати (крім певних винятків: щодо окремих видів птахів, полювання на яких дозволяється за умови використання певних методів, зокрема з врахуванням таких принципів, як розумне використання та контроль балансу, не полювання у періоди розмноження чи міграції, заборона використання масового або не контрольованого вбивання);

   

 176

Oхорона біологічного різноманіття у європейському праві175

– руйнувати, пошкоджувати чи збирати гнізда або яйця; – умисно турбування; – утримувати.

Певні обмеження встановлюються також на використання деяких видів диких птахів. Забороняється, зокрема, використання у комерційних цілях певних видів птахів, на яких дозволено полювання. Це включає заборону продажу, транспортування з метою продажу, утримування з метою продажу та виставлення на продаж живих або мертвих птахів, їх частин чи продуктів із них.

Заборони також встановлено щодо окремих видів рослин, передбачених у переліку Додатка IV(b) до Директиви щодо середовищ існування. Забороняється, зокрема:

– умисно підбирати, збирати, зрізати, виривати із корінням чи пошкоджувати ці росли у їх природному ареалі;

– тримати, транспортувати чи продавати або обмінювати та виставляти на продаж чи обмін зразки цих видів, вилучених із природного середовища.

Щодо видів, передбачених у переліку Додатка V заборони вста­новлюються на використання будь-яких неконтрольованих засобів вбивання чи волову, які можуть спричинити зникнення чи серйозну шкоду популяціям цих видів. Зокрема, забороняється використання способів вбивання чи вилову, що передбачені переліком (a) та будь-які форми вбивання чи вилову транспортними засобами, передбаченими у переліку (b) Додатка VI до Директиви щодо середовищ існування.

Важливого значення для збереження видів і середовищ існування мають також наукові дослідження, що сприяють пошуку необхідних рішень та заходів для реалізації таких завдань. Одне із важливих завдань та обов’язків держав-членів відповідно до законодавства щодо збереження видів та середовищ існування — заохочення і сприяння відповідних досліджень та наукових робіт. При цьому держави також повинні здійснювати необхідний обмін інформацією для ефективного координування даних досліджень у державах-членах чи на рівні Співтовариства.

3. Правове регулювання торгівлі видами дикої флори та фауни у рамках ЄС.

Регулювання торгівлі видами дикої флори і фауни є одним із шляхів охорони та забезпечення збереження видів, які потерпають чи можуть постраждати внаслідок неконтрольованої торгівлі. Регу-

   

 177

176Розділ 7

лювання здійснюється, в основному, регламентами Ради. Законодав­ство Співтовариства, в свою чергу, розробляється та узгоджується з відповідними міжнародними угодами у цій сфері, учасником яких є Співтовариство. Основним, базовим, документом у цій сфері є Регла­мент Ради (ЄС) №338/97 від 9 грудня 1996 року про охорону видів дикої флори і фауни шляхом регулювання торгівлі ними14, котрий, в свою чергу, є імплементацією завдань, принципів та положень Конвенції CITES. Особлива увага приділяється Співтовариством імпорту окремих видів диких травин, що мають особливе значення чи перебувають під загрозою зникнення. Окремими нормативно-правовими актами, зокрема, регулюється імпорт китів чи продукції з них (Регламент 348/81 від 20 січня 1981 р. про спільні правила імпорту продукції з китів чи інших китоподібних15), шкурок дитинчат певних видів тюленів та продукції з цих шкурок (Директива 83/129/ЄЕС від 28 березня 1983 р. щодо імпорту у держави-члени шкурок дитинчат певних тюленів та продукції з них16), а також імпорт шкурок і продукції з диких тварин, які походять із країн де, використовуються капкани (Регламент 3254/91 від 4 листопада 1991 року, що забороняє використання капканів у Співтоваристві та ввезення у Співтовариство шкурок і продукції, виготовленої із певних видів диких тварин, які походять із країн, що виловлюють їх за допомогою капканів чи методів вилову, що не відповідають міжнародним стандартам гуманного вилову17).

Регулювання торгівлі здійснюється у Співтоваристві, виходячи із переліків видів дикої флори і фауни, збереження яких потребує такого регулювання, які містяться у додатках до відповідних нормативно-правових актів. Основний перелік міститься у Додатках до Регламенту №338/97.

Для деяких видів, залежності від їх походження чи призначення, можуть встановлюватися винятки із загальних вимог щодо торгівлі. Такі винятки, зокрема, передбачено для видів, народжених чи виго-дуваних у неволі або штучно виведених; для зразків, які перевозяться транзитом; для зразків, що складають частину приватної чи домашньої власності або призначені для наукових установ.

Регулювання торгівлі видами дикої флори і фауни здійснюється у Співтоваристві наступними засобами:

14  [OJ L 61, 03.03.1997] з останніми змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) №1497/2003 від 8 серпня 2003 р. [OJ L 215, 27.08.2003].

15  OJ L 39, 12.08.1981.

16  OJ L 91, 9.4.1983.

17  OJ L 308, 09.11.1991.

   

 178

 

61