yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Oхорона біологічного різноманіття у європейському праві185

Європейське право навколишнього середовища

Oхорона біологічного різноманіття у європейському праві185

10. Яке співвідношення між Регламентом № 1946/2003 про транс­кордонне переміщення генетично модифікованих організмів та Картагенським протоколом з біобезпеки до Конвенції про охорону біологічногое різноманіття?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля.

— 2-е вид., доповнене. — Львів, 2002.

2.   Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища.

— Львів, 2002.

3.   Окружающая среда Европы: Третья оценка. Краткое содержание. Люксембург: Отдел Официальных Публикаций Европейского Сообщества, 2003.

4.   EU Focus on Nature Protection. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002.

5.   Kiss A., Shelton D. Manual of European Environmental Law. Cam­bridge, 1995.

6.   David Hunter, James E. Salzman, Durwood Zaelke. International environmental Law and policy. Foundation press. New York, 1998.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

1.   Конвенція про охорону біологічного різноманіття, 1992 р., Ріо-де-Жанейро. (Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. — 2-е вид., доповнене. — Львів, 2002.).

2.   Директива Ради 92/43/ЄEC від 21 травня 1992 р. про збереження природних середовищ існування дикої фауни та флори (OJ L 206, 22.07.1992).

3.   Директива 79/409/ЄЕС від 2 квітня 1979 р. про збереження диких птахів (OJ L 103, 25.04.1979).

4.   Директива Ради 86/609/ЄЕС від 24 листопада 1986 р. про зближення законів, положень та адміністративних положень держав-членів щодо охорони тварин, що використовуються для експериментів чи інших наукових цілей (OJ L 358, 18.12.1986).

5.   Директива Ради 1999/22/ЄС від 29 березня 1999 р. про утримання диких тварин у зоопарках (OJ L 94, 09.04.1999).

6.   Регламент Ради (ЄС) №338/97 від 9 грудня 1996 року про охорону видів дикої флори і фауни шляхом регулювання торгівлі ними (OJ L 61, 03.03.1997) з останніми змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) №1497/2003 від 8 серпня 2003 р. (OJ L 215, 27.08.2003).

   

 187

 

66