yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право навколишнього середовища

186Розділ 7

7.   Директива Ради 90/219/ЄЕС від 23 квітня 1990 р. щодо обмеженого використання генетично модифікованих мікроорганізмів (OJ L 117 , 08/05/1990).

8.   Директива 2001/18/ЄEC Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про умисний випуск у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та відміну Директиви Ради 90/220/ЄЕС (OJ L 106 , 17/04/2001).

9.   Регламент (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 року про транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів (OJ L 287 , 05/11/2003).

КОНЦЕПЦІЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Анатолій Павелко, БФ „Екоправо-Львів”

Збереження біорізноманіття (або біологічного різноманіття) є однією із ключових складових стратегії сталого розвитку, екологічної політики держав світу та ЄС. Що ж таке біорізноманіття?

У Конвенції про охорону біологічного різноманіття термін “біологічне різноманіття” визначається як “різноманітність живих організмів з усіх дже­рел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем”.

Чому саме біорізноманіття? Традиційно заходи із збереження, охорони та відтворення тваринного і рослинного світу були спрямовані на охорону дикої природи. Але вже наприкінці 70-х років ХХ століття багато вчених-біологів дійшли до висновку про обмеженість і недостатність спрямування зусиль на охорону та збереження лише малочисельних або зникаючих видів дикої природи. Постала необхідність зберегти та охороняти весь рослинний і тваринний світ, в тому числі культурні рослини та свійських тварин. Збері­гаючи біорізноманіття, ми маємо змогу дослідити, оцінити та зберегти для себе і майбутніх поколінь все різноманіття й мінливість проявів життя.

Отже, поняття біорізноманіття включає не лише види живих організмів, як наприклад ведмідь бурий чи польовий горобець, ялина європейська чи ковила азовська. Об’єктивні закони існування і функціонування біосфери роблять практично неможливим або вкрай складним і ризиковим збереження окремих видів живих організмів із відривом їх від природного середовища існування. Як існувати, скажімо, білому ведмедю без криги чи дятлам без лісових дерев? Що стане у клітках з альбатросами, коли їх позбавлять морських просторів, над якими вони долають тисячі кілометрів? Як зберегти від зникнення багато видів грибів, мохів і лишайників, котрі можуть існувати лише у лісі при наявності певних видів дерев? Для збереження і забезпечення само-відтворення усіх цих видів організмів життєво необхідним є збереження природних екосистем.

Крім того, згідно з сучасними уявленнями, біорізноманіття повинно включати і генетичне різноманіття — сукупність генів живих організмів. Генетичні відмінності у рамках одного виду дуже значні, кожна особина характеризується унікальним набором генів. Адже, як носії інформації про

   

 188

 

67