yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Європейське право навколишнього середовища

224Розділ 8

management, in particular on packaging waste42, end-of-life vehicles43 and electrical and electronic waste44, should contribute to improve records in waste prevention, recovery and recycling. The Commission is also currently considering measures to improve the reuse of sewage sludge and restore the confidence of the public in that respect. Furthermore, relevant EU Research activities are currently supported under the 6th Framework Programme, within the policy-oriented priorities.

As regards the current reporting system on waste legislation, this is based on the socalled standardised reporting directive 91/692/EEC. In the light of the 6th Environment Action Programme45, which underlines the need to create a better knowledge base for environmental policy, the Commission envisages creating a more coherent and effective system to ensure reporting of high quality, comparable environmental data and information.

42  COM(2001)729final Commission proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste.

43  Directive 2000/53/EC of the European Parliament and Council on end-of-life vehicles, OJ L 269, 21.10.2000, p.34.

44  Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment, OJ L 037, 13.02.2003, p. 24.

45  OJ L 242, 10.9.2002, p. 1

   

 226

225

РОЗДІЛ 9.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Співпраця України і ЄС у сфері охорони навколишнього середовища.

Співробітництво у сфері навколишнього середовища розглядається як один із пріоритетних напрямків у відносинах між Україною і Європейським Союзом.

Головним документом, що визначає основи співпраці України та Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища, є Угода про партнерство і співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами і Україною, підписана у 1994 році. В Угоді, зокрема, говориться, що Сторони “розвивають та зміцнюють співробітництво між ними в галузі охорони навколишнього середовища та охорони здоров’я”. (ст. 63 (1)).

Метою такого співробітництва є боротьба з погіршенням стану навколишнього середовища, яка охоплює такі питання:

– ефективний моніторинг рівнів забруднення й оцінка стану навколишнього середовища; система інформації про стан навколишнього середовища;

– боротьба з локальним, регіональним і транскордонним забрудненням атмосферного повітря та води;

– відновлення природного стану навколишнього середовища;

– стале, ефективне й екологічно безпечне виробництво та використання енергії; безпека підприємств;

– класифікація та безпечне використання хімічних речовин;

– якість води;

– зменшення обсягів, утилізація і безпечне знищення відходів, а також виконання положень Базельської конвенції;

– вплив, який здійснює навколишнє середовище на сільське господарство, ерозія ґрунтів та хімічне забруднення;

– захист лісів;

– збереження біологічної різноманітності, територій, що охороняються, а також раціональне використання біологічних ресурсів та управління ними;

   

 227

226Розділ 9

– планування землекористування, включаючи будівництво й міське планування;

– застосування економічних і фінансових важелів;

– глобальні кліматичні зміни;

– екологічна освіта та виховання;

– виконання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, яка була підписана в місті Еспо.

Співробітництво здійснюється шляхом планування заходів з подо­лання наслідків катастроф та інших надзвичайних ситуацій; обміну інформацією та експертами; проведення спільної дослідницької діяльності; удосконалення законодавства в напрямку стандартів Співтовариства; співробітництва на регіональному та міжнародному рівнях; розробки стратегії, зокрема щодо глобальних кліматичних проблем з метою досягнення сталого розвитку; дослідження впливу на навколишнє середовище.

Створено ряд двосторонніх інституцій, що забезпечують базу для прийняття подальших відповідних рішень. Наприклад, Рада із спів­робітництва на міністерському рівні (представники: Головуючий в ЄС, Європейська Комісія, Верховний представник ЄС, уряд України), Комітет із співробітництва (рівень вищих державних службовців під головуванням, по черзі, Європейської Комісії та української сторони), підкомітети (рівень експертів).

Політичний діалог ведеться шляхом щорічних самітів, засідань Ради із cпівробітництва та засідань міністрів та вищих урядовців в форматі Трійки.

Співпраця також відбувається в рамках Підкомітету з питань транспорту та енергетики, співробітництва у цивільному та ядерному секторі, охорони довкілля, освіти, навчання і технологій. На засіданні Підкомітету у січні 2002 року у Києві сторони домовились про створення робочої групи з питань зміни клімату.

Робоча група з питань зміни клімату працює у таких напрямках:

– Обмін інформацією про заходи, які вживаються в ЄС та Україні, щодо зміни клімату;

– Підтримка уряду України в розробці Національної стратегії протидії глобальним змінам клімату та пом’якшення їх впливу, де повинні бути передбачені, зокрема, питання досліджень, вивчення і прогнозування кліматичних змін, підвищення енергоефективності й енергозбереження;

– Використання кращих напрацювань та досвіду ЄС з метою ство-

   

 228

 

78