yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

Європейське право навколишнього середовища

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

1.   Угода про партнерство і співробітництво між Європейськими Співтовариствами і їх державами-членами та Україною 1994 р. (Угода про партнерство і співробітництво між Європейськими Співтовариствами і їх державами-членами та Україною. — К., Делегація Європейської Комісії. 1998).Комісії. 1998.).

2.   Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України (http: //www.delukr.cec.eu.int/en/Data/strategy-ukr.pdf )

3.   Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 1998 р. (Офіційний вісник України, 1998, N 24 (02.07.98), ст. 870).

4.   Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 1999 р. (Офіційний вісник України, 1999, N 33 (03.09.99), ст. 1735).

4.   Закон України „Про Загальнодержавна програма адаптації за­конодавства України до законодавства Європейського Союзу” 2003 р. (http://www.eclc.gov.ua/ukr_adaptazzi/approximation_ program_last.htm).

5.   Спільна доповідь щодо виконання угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС (http://www.eclc.gov.ua/ 02_pca_report.htm ).

6.   Програма інтеграції України до Європейського Союзу (http: //www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/category?cat_id— 31660).

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

(витяги)

Розділ VIII. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ

Верховна Рада України:

забезпечує виконання Програми з питань, які належать до компетенції Верховної Ради України;

розглядає проекти законів, розроблених на виконання Програми, як не­відкладні;

визначає цілі та завдання другого та наступних етапів виконання Програми, встановлює їх часові межі;

у разі потреби вносить зміни до цієї Програми;

щороку заслуховує доповідь про стан виконання Програми;

   

 237

236Розділ 9

забезпечує експертизу законопроектів, унесених до Верховної Ради України всіма суб’єктами права законодавчої ініціативи, на їх відповідність acquis communautaire на всіх етапах розгляду законопроектів. Кабінет Міністрів України:

забезпечує виконання Програми, окрім питань віднесених до компетенції Верховної Ради України;

затверджує після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції щорічний план заходів з виконання Програми; передбачає в проектах Державного бюджету України витрати на фінансу­вання заходів з виконання Програми.

Органом, що координує роботу з виконання Програми, є Міністерство юстиції України, яке:

в установленому законодавством порядку щороку подає Міністерству фінан­сів України пропозиції щодо фінансування заходів з виконання Програми для врахування їх у проекті Державного бюджету України; за пропозиціями заінтересованих органів державної влади готує проект щорічного плану заходів з виконання Програми, складовою якого має бути Орієнтовний план перекладу актів acquis communautaire;

разом з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції здійснює моніторинг виконання Програми.

Міністерство юстиції України забезпечує проведення державної політики в сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу через урядовий орган державного управління, що створюється у його складі.

Керівник урядового органу державного управління в сфері адаптації законо­давства України до законодавства Європейського Союзу призначається на посаду рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань Євро­пейської інтеграції.

Координація взаємодії органів державної влади та інших інституцій в процесі виконання Програми, планування роботи з адаптації відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей, а також розвитку взаємовідносин України з Європейським Союзом покладається на Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі — Координаційна рада). Головою Координаційної ради є Прем’єр-міністр України за посадою. Положення про Координаційну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Координаційна рада щороку готує доповідь про стан виконання Програми, яка не пізніше 1 березня оприлюднюється на сесійному засіданні Верховної Ради України.

Науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Програми, переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовка глосарію термінів acquis communautaire покладається на урядовий орган державного управління в сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

   

 238

Правові аспекти співпраці України і ЄС у сфері охорони довкілля                       237

 

82