yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

ЛЯШЕНКО ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

*

“Європейське право” як явище історико-культурного ряду.

Процес десакралізації

 

Велику роль

 

Поняття, з якими

працює натурфілософія Арістотеля – субстанційна форма, властивості, якісні зміни; відкидаються, їх замінюють матерія, закономірно діючі сили, переміщення речовин, сила. Принципи пояснення через число, рух, закон. Природа розуміється як система закономірного руху частинок маси.

*Договір з Богом

Право як свобода.

*Високий ступінь індивідуалізму,

Близькою до позиції Канта

Транценденції свободи, рівності та справедливості.

Ідеї-компроміси.

На сучасному етапі…

Індивідуалізація як умова становлення європейського права.

*Левеллерів як течію характеризують такі особливості:

“Status naturalis” та “status civilis”.

ХІХ століття як століття “панування позитивізму”

*Трагічність та розірваність буття

Висновки.

Примітки:

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА.

Ролі представляють інституалізований порядок на двох рівнях:

Механізм правосвідомості виконує такі основні функції:

Регулятивна природа принципів правосвідомості проявляється на трьох рівнях:

Структура правосвідомості дуже складна.

Отже, на формування професійної правосвідомості працівників органів внутрішніх справ впливають:

На основі проведених соціологічних досліджень були зроблені такі висновки.

Правовий символізм

Висновки:

*Перший етап – 60-і роки

Примітки:

 

РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУАЛІЗОВАНЕ УТВОРЕННЯ

Право як соціальний інститут.

Правова технологія

Право як соціальний інститут деонтичного типу є найбільш викристалізуваною формою детермінації особистості. Основними змістовними особливостями права з цієї точки зору є:

Нормативність права.

Соціальні регулятори

Основними рисами правових норм можна вважати:

Закон.

Поняття правової рівності через призму права як соціального інституту.

Термін “формальна рівність”

Правові теорії.

Мова права.

Символічність права.

Висновки:

Оскільки право як соціального інституту є виразом іманентного в праві, то значна увага приділяється таким дискрептивним ознакам права як:

Примітки:

РОЗДІЛ 4. ДУХОВНО-ПРАКТИЧНЕ ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ ЯК КОНСТАНТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

*Адже ще Ціцерон зауважував,

Історико-філософська рефлексія поняття духовно-практичне освоєння дійсності.

Вперше термін “духовно-практичне” з’являється в роботі К.Маркса

Позиція Гегеля

*У вітчизняній філософській літературі маємо декілька напрямів

*Постмодернізм не має чітких хронологічних дат

Екстеріоризація

Свобода

Сучасне розуміння людини концентрується в ідеї інтеґративності до різних часів,

Людина

“Переживанням”

Людина розглядається з точки зору двох протилежних вимірів і вбирає в себе їх протилежності:

Свобода є “сферою допустимого”

“Світ” як основна конституююча категорія духовно-практичного освоєння дійсності.

Людське буття є завжди буттям-в-світі, як висхідна точка людської життєдіяльності.

Внутрішній світ людини

Символічність духовно-практичного освоєння дійсності.

Культура як символічно виражений характер соціального буття,

Олюдненість об’єктивного світу,

Традиція як область культурних  очевидностей,

Висновки:

До основних рис права як феномена духовно-практичного освоєння світу можна зарахувати таке:

Примітки:

РОЗДІЛ 5. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ВИРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ЗМІСТУ В ПРЕДМЕТНИХ ФОРМАХ ПРАВА

Закон не може бути встановлений однозначно враховуючи мінливість життя, тому текст закону  треба постійно конкретизувати в кожній ситуації.2

Історія філософії права є передусім філософією права,

Нові часи дають нам три системи природного права

Право якраз закладене у “сродній праці”. Право і справедливість виражають міру свободи людини

70-80-ті роки минулого століття

Досліджуючи право в системі соціальної культури,

Визначальною для сучасної філософії права є ідея гуманізації.

Що стосується проблеми предмету філософії права,

С.І.Максимов в межах екзистенційно-феноменологічного

Хоча і в ХХ столітті є автори,

Висновки:

Примітки.

 

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 

1