ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Право як свобода.

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Право як свобода.

Європейське право асоціюється з правом як виявом свободи. Чому саме свобода і як європейська людність приходить до права як масштабу свободи? На перший погляд поняття права та свободи несумісні, якщо право розуміється як веління, інструкція до дії, і зовсім по-іншому сприймається співвідношення право – свобода, якщо право трактується як можливість діяти; “мати право” означає в такому випадку вільно конструювати і програмувати свої вчинки, звичайно ж, у розумних межах. Відповідно до такого розуміння право є безвідносною цінністю суспільства, яке уособлює в собі головні принципи існування людського співтовариства. Право як цінність, як можливість діяти, ефективне лише в тому разі, якщо в поле його дії попадають особистості, а не особи і тим більше не індивіди. Особистість розуміється як готовність та усвідомлення людини визнавати свою відмінність від інших, а внаслідок цього визнання за іншим “інобуття”, за іншою людиною можливості і бажання діяти, уміння вбачати в інших не засіб для досягнення своєї мети, а рівноправних партнерів. Головне призначення права реалізується через відповідь на запитання – як жити серед людей? Думається, що на це запитання стосовно права ми можемо відповісти словами М.Федорова: “Треба жити не для себе і не для інших, а з усіма і для всіх”.18

Розуміння права через особистість є суто європейське явище, вибудуване на засадах цивілізації особистості, тобто на основі суб’єктно-суб’єктних відношень.*

Подієвими віхами становлення особистості в європейській історії були Відродження, Реформація та буржуазні революції. А.Пелипенко та В.Яковенко виділяють культурно-духовні процеси, які відповідають

 

13