yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Право як соціальний інститут деонтичного типу є найбільш викристалізуваною формою детермінації особистості. Основними змістовними особливостями права з цієї точки зору є:

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Право як соціальний інститут деонтичного типу є найбільш викристалізуваною формою детермінації особистості. Основними змістовними особливостями права з цієї точки зору є:

 

1.       право відзначається високим ступенем належного. Належне притаманне всім інститутам в тій чи іншій мірі, але як нормативна організованість, воно стає провідною детермінацією діяльності людей при достатньо високому ступеню розвитку соціуму. Тому багато видів діяльності і суспільних відношень потребують подібного роду інститутів для більш жорсткого закріплення цих відношень і стабільності їх відтворення, тобто соціальні інститути деонтичного типу, і право в тому числі, мають дисперсійний характер;

2.       цей тип інститутів передбачає граничну ступінь організації, яка виражається у регламентації, ієрархічності і обов’язковості виконання членами інститутів їх ролей. Зовнішня детермінація зберігається і найбільш повно та найбільш інтенсивно впливає на поведінку індивідів у вигляді санкцій, дискримінацій та пересудів. Чим більше індивід виражає протиріччя між індивідуальним і соціальним, тим більша ймовірність існування в суспільстві розвинутих репресивних санкцій;

3.       соціальний інститут деонтичного типу характеризується знаковим опосередкуванням норм і організації. За символічним порядком стоять детермінуючі поведінку людей ідеї і смисли, знаково оформлені і формалізовані в документах, які регламентують відношення і носять ідеологічний характер;9

4.       в рамках держави деонтичні інститути реалізуються через заклади, які функціонують в легітимному режимі (правоохоронні органи, суд);

5.       соціальні інститути відзначаються системою управління. Можна виокремити три основні системи управління: програмне, компенсаційне і управління із зворотним зв’язком. Для права як соціального інституту деонтичного типу характерне програмне управління, в якому обмеження можливих відхилень забезпечується організацією нормативної поведінки. Таке управління наділене властивістю самонастроювання і цілеспрямування, окрім нормативності, яка характерна для деонтичного типу інститутів. В деонтичному інституті кожен повинен займати той статус і виконувати ту роль, які визначені нормативною організацією.

 

41