ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Оскільки право як соціального інституту є виразом іманентного в праві, то значна увага приділяється таким дискрептивним ознакам права як:

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Оскільки право як соціального інституту є виразом іманентного в праві, то значна увага приділяється таким дискрептивним ознакам права як:

-          нормативність – правова норма розглядається як різновид соціальних норм, оскільки нормативність не є специфічною рисою права, адже вона притаманна всім соціокультурним явищам. Норми права, як різновид соціальних норм, узгоджують, регулюють, впорядковують соціальне життя. Вони є продуктом спільної колективної творчості і сприймаються індивідами як певна данність, виступають основою культурної та соціальної доцільності. Даються основні характерні риси правових норм. Норми права  культурно обтяжені “чуттєвим змістом”, це – “схеми тлумачення”, вони втягнені в історію і належать до форм самоусвідомлення культури;

-          мова права – офіційність, нормативна та офіційна фіксованість, наявності специфічної правової термінології;

-          символічність права як соціального інституту полягає у використанні мови як штучного, людського творіння; писемності та інших технологічних засобів збереження інформації (глиняні дощечки, перфокарти, дискети тощо), символи правосуддя, сценарії судових засідань, одяг людей.

В розділі також розглядається проблема співвідношення правової рівності і проявом відношення рівності в праві. Запропонована тричленна структура правової рівності: юридична рівність, рівноправ’я та рівний захист перед законом. Цікавим, з точки зору автора, є питання поняття правової рівності через призму інституційності права. Поняття правової рівності не збігається з поняття юридичної рівності, перше ширше за об’ємом. Сутність правової рівності полягає у тому, що в правовідносини вступають формально рівні суб’єкти права, оскільки підпадають під дію обов’язкового для всіх загального правила поведінки. Запропонована тричленна структура правової рівності та вичленено її формальний та змістовні компоненти. Формальною стороною правової рівності є юридична рівність, яку можна означити як рівність в законі і яка є основою та історично першим ступенем правової рівності.

Змістовну сторону правової рівності складають рівноправ’я (рівність перед законом), що означає рівність прав та обов’язків громадян, реґламентує положення особистості в державі та є фундаментом конституційного законодавства сучасних держав і одним з принципів побудови правових систем.

Третім елементом правової рівності та її змістовною характеристикою є рівний захист перед законом. Рівний захист перед законом є умовою реалізації права та різновидом юридичних ґарантій.

 

52