ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->РОЗДІЛ 4. ДУХОВНО-ПРАКТИЧНЕ ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ ЯК КОНСТАНТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

РОЗДІЛ 4. ДУХОВНО-ПРАКТИЧНЕ ОСВОЄННЯ ДІЙСНОСТІ ЯК КОНСТАНТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Розкриття специфіки європейського права як явища соціо- та культурогенезу європейської цивілізації, вирізнення його особливостей як соціального інституту та демонстрація дії цього типу права на рівні суб’єкта через посередництво статусу, ролей та правосвідомості з необхідністю тягне за собою розробку та розкриття глибинного пласта людського буття, який є базальною підвалиною європейського права. Мова йде про духовно-практичне освоєння дійсності як специфічно людського способу буття індивідуального та колективного. Оскільки європейське право ґрунтується  на притаманних європейській культурі інтелектуальних та світоглядних засадах, які зумовлюють його особливість, то звичайно, буде логічно прослідкувати витоки цих установок. На нашу думку, таким первинним, основним чинником європейського права як світоглядної доктрини є духовно-практичне освоєння дійсності. Таким чином, відповідно до цієї тези, європейське право є продуктом духовно-практичного освоєння дійсності.

Але перш ніж перейти до з’ясування сутності цього основоположного поняття дослідження, доцільно було б звернути увагу на “винуватця” таких явищ як духовно-практичне освоєння та право. Звичайно ж, мається на увазі – людина.* Людина, як істота, неоднозначна за своєю сутністю,

 

 

54