ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Сучасне розуміння людини концентрується в ідеї інтеґративності до різних часів,

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Сучасне розуміння людини концентрується в ідеї інтеґративності до різних часів,

 на противагу диференціації, в ідеї відкритості людини світу. “У людини, – стверджує В.Франкл, – є двері, як у готелі. Вона – не замкнута монада… Ця відкритість існування виражається у самотрансценденції людини. Самотранценденція в свою чергу виражається в “інтенціональній” якості людських феноменів… Людські феномени відносяться до “інтенціональних об’єктів” і вказують на них”.15  Самотранцендентність не дозволяє людському буттю деперсоналізуватися. Людину, а отже, і філософію сьогодні хвилюють питання – як вижити у цьому світі?, як жити далі?, як зберегти у людині людське?

Людське буття протікає у двох вимірах: в одному індивід одержує надбання попередніх поколінь, оформлених в інститути, норми, ідеї і т. д.; в іншому ж – живе  у своєму власному просторово-часовому масштабі, як правило, в ногу зі своїм поколінням. Покоління розуміється в даному контексті як цілісне соціальне тіло, яке закинуте на орбіту існування з певною життєвою траекторією.16 Оскільки досвід попередників дається людині як щось довершене, як завершене, то вона сприймає його як реальність, яка втрачає ознаки рукотворності і несе на собі відбиток священного. І навпаки, світовідчуття і світосприйняття кожної окремої конкретної людини завжди незавершене і недосконале, є постійним процесом. Фатальність належності до певної вікової групи, до свого покоління, долаються через прилучення до спадщини попередніх поколінь і можливої транспортації свого власного досвіду прийдешнім.

 

63