ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Свобода є “сферою допустимого”

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Свобода є “сферою допустимого”

 і одночасно визначає внутрішню і зовнішню границі себе самої, вона є можливістю діяти в царині можливого і балансування на межі неможливого. Звичайно, сфери можливого і допустимого не співпадають – друга може бути ширша за першу. Отже, свободу, особливо у співвідношенні з правом, можна розглядати як соціальний простір, необхідний для нормальної, природної життєдіяльності суб’єкта, який співвідноситься з соціальними просторами інших суб’єктів.

Якщо духовно-практичне освоєння дійсності – це відношення людини до світу в цілому і до права як частини світу, який може бути освоєним, то це передбачає втручання в нього і певні дії, щодо нього. Підтвердженням чого є правотворча функція правосвідомості, суб’єктивний характер законів в період позитивного права. Людина лише “в світі, а не поза світом... знаходить впевненість в собі. Самонабуття і раціональність стають для неї джерелом, з якого вона безпомилково пізнає світ і намагається панувати над ним”, – стверджує Ясперс.26

 

67