ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->До основних рис права як феномена духовно-практичного освоєння світу можна зарахувати таке:

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

До основних рис права як феномена духовно-практичного освоєння світу можна зарахувати таке:

1.       унікальність, оскільки право стосується кожної людини, воно служить засобом орієнтації людини в світі, засобом самореалізації та самовизначенням людської особистості. Осягнення та пізнання права відбувається через індивідуальне осмислення, переживання, вчинки;

2.       безпосередність – право передбачає пряме і безпосереднє включення людини у відношення “я” – “право як елемент світу”. Посередником між цими двома полюсами виступає “мій світ”, тільки мій, це – поєднання власного досвіду з універсальністю життєвого світу людства.

3.       конкретність – оскільки право має безпосереднє значення для окремої людини, для особистого буття, то це передбачає часово-просторово-індивідну локалізацію. Світоосвоєння відбувається через включеність людини в соціокультурний контекст. Людина, як істота по-дієва, здійснюється через ситуації.

Отже, право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності – це спосіб буття людини у визначеному соціокультурному контексті, воно характеризується переплетенням свого власного досвіду із колективним досвідом, універсальність буття життєвого світу співвідноситься з особистим буттям, воно передбачає становлення людської особистості (як її трансцендентні, так і конкретні форми здійснення). Тому право поєднує в собі фактичність людського існування з трансцендентним виміром людського буття, який характеризується прагненням людини до ідеалів, постійне віднаходження смислу дозволяє їй вийти за межі свого безпосереднього існування. Двояка природа духовно-практичного освоєння дійсності прослідковується у всіх його феноменах – моралі, праві, філософії.

 

 

76