ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Визначальною для сучасної філософії права є ідея гуманізації.

Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу

Визначальною для сучасної філософії права є ідея гуманізації.

 Розробка цієї проблематики є нагальною потребою сучасності. Право набуває людиномірного характеру, що проявляється у визнанні людини точкою відліку філософії, яке проектується у визнанні філософією права своїм ядром права людини, оскільки уявлення про право, які панували донедавна у вітчизняній науці, і які грунтувалися на нормативістському праворозумінні та на єдності права і держави призвели до імперативності права, бачення права як позитивного (в розумінні приписів законодавця), а звідси – до ігнорування правових механізмів захисту прав людини (суд, адвокатура).

Ще Кант вказував на таку специфіку філософського знання як його зорієнтованість на людині. Незалежно від того, як ми розглядаємо філософію – як знання, як переконання, незалежно від набутої нею форми, незалежно від матеріалу, який аналізується, – висхідною і кінцевою метою філософії є людина. Тому предметом філософії права є людина, її буття в контексті соціального. Тоді як об’єктом філософії права є ідея права, яка супроводжувала людство на протязі всього його існуванням, та специфічні вияви цієї ідеї в реальності в той чи інший період часу.

 

85