yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Медицина->Содержание->Медіатори запалення

Запалення

Медіатори запалення

Медіаторами запалення називають біологічно активні речовини, поява яких у вогнищі запалення визначає подальший перебіг цього процесу. Вони, по суті, є посередниками між первинним ушкодженням тканини і всіма іншими компонентами запалення (рис. 7). З їхньою дією пов'язані такі процеси, як вторинна альтерація, розлади місцевого кровообігу, ексудація, еміграція лейкоцитів, проліферація.

Класифікація

Сьогодні відомо багато десятків біологічно активних сполук, віднесених до медіаторів запального процесу, а тому існує потреба певним чином їх класифікувати.

1 Розрізняють медіатори запалення клітинного і плазмового походження.

Медіатори першої групи утворюються і вивільняються (1) клітинами крові (нейтрофілами, базофілами, еозинофілами, макрофагами, лімфоцитами, тромбоцитами), (2) клітинами сполучної тканини (тканинними базофілами, макрофагами, фібробластами), (3) клітинами стінок кровоносних судин (ендотеліоцитами, гладкими м'язовими клітинами), (4) клітинами паренхіми ураженого органа.

Розрізняють два механізми виділення медіаторів запалення клітинами: нецитотоксичний, тобто такий, що відбувається  за типом секреції (екзоцитозу), і цитотоксичний - він є наслідком ушкодження клітин, їхніх мембран.

Медіатори плазмового походження утворюються поза клітинами - у кровоносних судинах і в інтерстиції - з білків плазми крові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 За хімічною природою медіатори запалення можуть бути (1) низькомолекулярними вільними радикалами, (2) моно- і поліамінами; (3) ліпідами; (4) поліпептидами й білками; (5) нуклеотидами й нуклеозидами; (6) глікозаміногліканами й протеогліканами.

3 Розрізняють медіатори запалення (1) преформовані, тобто такі, що завчасно синтезовані і зберігаються в депонованій формі (напр., продукти гранул тканинних базофілів) і (2) новоутворені, поява яких в осередку запалення зумовлена певними хімічними перетвореннями (напр., простагландини, кініни).

4 За спрямуванням своєї дії  медіатори можуть бути (1) прозапальними (посилюють основні прояви процесу) і (2) протизапальними (гальмують запалення і сприяють його завершенню).

Серед відомих сьогодні біологічно активних речовин найбільше значення мають групи медіаторів, наведені на рис. 8.

 

 

 

7