yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ КОЛІЗІЙ СПАДКУВАННЯ ТА ЇХ НОРМАТИВНЕ   ВИРІШЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

 

Для колізій внутрішнього права характерним є те, що у конфлікт можуть вступати:

Для правильного визначення поняття “колізії” необхідно визначити те, що її  викликає та обумовлює. Очевидно, існування колізій в МПП  об’єктивно обумовлене трьома факторами:

Особливістю таких

2) Іншим фактором,

 Аналіз матеріального права різних країн

3) Колізії в МПП обумовлені ще й тим,

 Взаємодія  іноземних законів

Ще один напрямок

Перша передумова колізій

Тому

Другою передумовою

У період феодалізму з’являється

Норми спадкового права

Досить часто

Спадкове право України визнає

І, нарешті,

Однак

1.2 Колізійні норми спадкового права

На думку

Згідно

Таким чином,

На основі проведеного аналізу

М.І. Брун в свою чергу визначає

Таким чином,

Колізійні норми в галузі спадкового права обумовлюються трьома групами факторів:

Більш швидкий розвиток

Принципами визначення  їх природного місця є:

Німецький профессор права Кегель вважав,

За такої ситуації

Висновок:

1.3 Прив’язки колізійних норм  щодо спадкування  в МПП

В правовій літературі

Крім описаних

На думку угорського юриста Ф. Мадля,

Відмінності між рухомими та нерухомими речами за природою,

 Щодо  проекту ЦК України, то в ст. 1611

Такі аргументи дозволяють прийти до висновку

Однак

Крім того,

Однак,

Крім того,

Висновок.

На основі вищенаведеного є можливість запропонувати нову редакцію розділу “Спадкові відносини” ЦК України, що стосується МПП:

Форма заповіту регулюється законом місця укладання заповіту чи особистим законом спадкодавця на момент волевиявлення або смерті.”

РОЗДІЛ 2.   ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ  КОЛІЗІЙНИХ НОРМ  ЩОДО

СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

---  

--- 2.1. Уніфікація колізійних норм щодо спадкування МПП

Як видається,

Таким чином,

Що стосується договорів першого виду,

Характерними приписами Конвенції 1989 р.1) є те,

Висновок.

2.2 Тлумачення та кваліфікація  у колізіях спадкування   в МПП

Необхідність у тлумаченні мають всі правові норми,

Як видається,

Класифікація таких

Першими,

Суть  теорії “кваліфікації”

У деяких інших авторів проблема “кваліфікації”

Недоліки всіх трьох методів призвели до появи компромісних поєднань засобів,

Що стосується другої стадії

Таким чином,

Висновок.

2.3 Зворотнє відсилання при вирішенні  спадкових колізій в МПП

Згідно перекладу із французької мови, “renvoi”

 

Позиція перших в основному зводиться до наступного:

На перший погляд раціональний

Очевидно,

Отже,

Висновок.

2.4. Застереження про публічний порядок і надімперативні норми

щодо спадкування в МПП

Що стосується міжнародних договорів,

Такий вплив

Можливо

Використання

Подібне

Дія імперативних

Яскравим

Таким чином,

Висновок.

2.5.  Автономя волі й обхід закону в міжнародному спадкуванні

Що стосується  МПП,

У свою чергу

Частково

Очевидно,

У традиційному МПП

Отже,

 Отже,

Таким чином,

Висновок.

Висновки

Результатом

При розгляді 

 

1