yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->2.2 Тлумачення та кваліфікація  у колізіях спадкування   в МПП

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

2.2 Тлумачення та кваліфікація  у колізіях спадкування   в МПП

 

Юридичний словник визначає тлумачення закону як встановлення справжнього змісту норм закону з метою юридичної оцінки (кваліфікації) фактів суспільного життя і правильного висвітлення їх на засадах цих норм [149, с. 780]. Таким чином, об’єктом тлумачення згідно даному визначенню є норми права, в той час як для кваліфікації об’єктом є факти суспільного життя, фактичні обставини справи.

Тлумачення норм права є більш широким поняттям, одним з аспектів якого є правова кваліфікація. Вона визначається як юридична оцінка всієї сукупності фактичних обставин справи шляхом віднесення даного випадку до певних юридичних норм [150, с. 123]. Важливою функцією кваліфікації є можливість віднайдення за її допомогою юридичної конструкції, яка охоплює дану ситуацію [150, c.124]. 

Кваліфікація та тлумачення обумовлюють існування одне одного, адже метою тлумачення є юридична оцінка фактичних обставин, тобто кваліфікація, і водночас, тлумачення можливе лише тоді, коли відомі факти, що необхідно кваліфікувати. Таким чином, можна стверджувати про апріорність кваліфікації фактичних відносин  по відношенню до тлумачення норм права, адже кваліфікації підлягають вже відомі факти, конкретні обставини, що характеризують правовідношення, а тлумачення здійснюється лише щодо норм права.

Про розмежування тлумачення та кваліфікації можна зробити висновок виходячи з аналізу викладення теоретиками цивільного права питань застосування юридичних норм. Отже, сполучною ланкою між нормою та її застосуванням  слугує розуміння норми, чи, інакше, її тлумачення.  Разом із тим слід враховувати, що будь-яка норма абстрактна, а той, хто її застосовує має справу з конкретним відношенням, яке розвивається в конкретних обставинах [151, с. 108-109].

 

57