yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

 

1.1.   Поняття колізій у спадковому праві

 

 

Колізія (лат. collisio – зіткнення) – визначається  як зіткнення яких-небудь протилежних сил, інтересів, прагнень [1, с. 289]; розбіжність між окремими законами однієї держави чи протиріччя законів, судових рішень різних держав [2, с. 241]; розходження або суперечність між правовими нормами, що регулюють однакові правовідносини [3, с. 150]. Колізія законів  характеризується як протиріччя один одному ( зіткнення )  двох чи більше формально  діючих нормативних актів, що видані по одному і тому ж питанню [4, с.283].

У вітчизняній правовій літературі відсутнє одностайне розуміння колізій: одні автори вбачають в колізії декілька невідповідних одна одній норм (Александров Н.Г., Шаргородський М.Д.), деякі розуміють її як одночасну дію різних норм щодо однієї фактичної ситуації (Міцкевич А.В., Черданцев А.Ф.), інші характеризують колізії як зіткнення, протиріччя, конфлікт (Алексеєв С.С., Тіле А.А.); окремі автори визначають колізію як ситуацію, що виникає перед правозастосовчими органами у разі необхідності обрати певний правопорядок (Перетерський І.С., Крилов С.Б., Лунц Л.А.) [5, с. 20-21].  Для Тихомірова Ю.А., юридичний конфлікт – вища  точка протиріч, колізія з найбільш гострим протиборством сторін. Тут відторгненню та руйнації піддаються інститути та навіть основи конституційного устрою, правова система та діючий правопорядок [6, с.44]. Власенко Н.А. розуміє колізію у якості відносин конфліктного характеру між правовими нормами, коли кожна з правових норм, що стикається, може бути застосована до одних і тих самих обставин [7, с. 13].

Очевидно, що для характеристики правових колізій завжди застосовуються  критерії розбіжності, протиріччя, зіткнення,  конфлікту, відміни, різниці, неоднаковості, конкуренції між нормами при регулюванні одного фактичного відношення, хоча інколи спостерігаються намагання тлумачити подібні поняття як такі, що мають різний зміст.  Як відзначає Власенко А.Н., термін “колізія” слід розуміти  по-різному: 1) як відносини конфліктного характеру між нормами права для регулювання однієї фактичної ситуації, коли сам конфлікт полягає в розходженні чи протиріччі. Розходження трактується  у якості “слабкого” зіткнення нормативно-правових правил, а протиріччя – у якості найбільш сильного зіткнення юридичних настанов; 2) як різновид правових колізій поруч з конфліктами актів тлумачення та ін. [8, с.72].

 

 

5