yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Що стосується другої стадії

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

Що стосується другої стадії

 – тлумачення колізійної норми, то вона також повинна бути підпорядкована lex fori, адже колізійна норма містить об’єм – який залежить від кваліфікації фактичних обставин та прив’язку – спосіб прикріплення визначених правовідносин до певного правопорядку. Через те, що колізійні норми  внутрішнього законодавства  закріплені на основі матеріального права, та, відповідно, оперують поняттями, відомими у внутрішньому матеріальному праві, та є, крім того, проявом державного законодавчого суверенітету, вони не можуть тлумачитись інакше, ніж відповідно до змісту, який закладений у них національним законодавчим органом.

Однак при наявності термінів та інститутів, що невідомі національному законодавству, є необхідність вдатись до застосування іноземного права, до яких вони належать. Саме такий прийом здатний забезпечити врахування іноземних характеристик правовідношення в приватній сфері.

Крім того, характер та природа МПП не можуть не відобразитись на необхідності враховувати елементи порівняльного правознавства. За допомогою цього методу  при тлумаченні слід звертати увагу  на юридичні поняття, для яких є можливість застосувати узагальнені універсальні конструкції із врахуванням  особливостей МПП.

Що стосується законодавчої позиції щодо вирішення проблем кваліфікації та тлумачення, то вони часто просто не розкриваються в нормативних актах, а коли і розкриваються, то не розмежовуються.  Однак, у країнах, що присвячують проблемі “кваліфікації” норми МПП, простежується загальна тенденція до використання саме lex fori, інколи з деякими обмеженнями. Так, ЦК Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Угорщини використовують “кваліфікацію” за lex fori, а ті юридичні поняття, які не відомі праву країни суду чи відомі з іншою назвою чи з іншим змістом та не можуть бути визначені шляхом тлумачення за місцевим законом – можуть бути “кваліфіковані” за правом іноземної держави. ЦК Канади (Квебек) використовує приблизно таку саму норму, однак із виключенням щодо кваліфікації майна як рухомого чи нерухомого, яке кваліфікується за місцем свого знаходження. ЦК Іспанії та Закон Відносно регулювання відносини міжнародного приватного права Румунії використовують кваліфікацію виключно за lex fori.

Україна, не розмежовуючи поняття кваліфікації і  тлумачення,  дотримується в проекті ЦК пріоритету lex fori та “кваліфікації” понять, що невідомі національному законодавству, за іноземним правом (ст. 1554 проекту ЦК). Така позиція, очевидно, повинна бути доповнена положенням про врахування різних міжнародних юридичних понять та особливостей МПП, а також нормою про тлумачення міжнародних договорів виходячи з їх умов та понять.

 

65