yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

Висновок.

 

Етапами застосування колізійної норми є кваліфікація фактичних обставин справи та тлумачення термінів і понять  колізійної норми. Для правильного застосування колізійної норми, віднайдення матеріального права та правового вирішення справи неможливо уникнути з’ясування змісту колізійної норми та співвідношення її з фактичними обставинами справи.

Через зв’язок  іноземного елементу правовідношення з різними країнами, які використовують різні терміни, або надають тотожним термінам різного змісту, або взагалі не знайомі з певними юридичними конструкціями, перед юрисдикційними органами постає завдання вибору засобів вирішення проблем кваліфікації, щодо яких відсутня одностайність як у законодавстві, так і в  доктрині та практиці різних країн.

Як видається, загальною тенденцією вирішення складностей кваліфікації та тлумачення є використання саме закону суду, який видається найбільш прийнятним та доцільним через його здатність відображати справжній зміст колізійних норм та легкість у кваліфікації фактичних обставин справи, а також прояв у колізійних нормах законодавчого суверенітету щодо визначення права для застосування.

Однак природа МПП накладає на законодавство необхідність забезпечити нормативне врахування різних міжнародних юридичних понять, особливостей МПП та визначити  тлумачення  в межах міжнародних договорів із врахуванням умов договорів, притаманної їм термінології тощо. 

В свою чергу, визначення змісту іноземного права та його застосування знаходяться в сфері дії матеріального методу, що не дозволяє здійснити їх розгляд у межах даної роботи.

 

 

67