yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

Висновок.

 

Залишаючись найбільш дискусійною та невизначеною в законодавстві, теорії, практиці МПП, доктрині renvoi ніколи не бракувало різноманіття в підходах її вирішення з аргументацією на користь прийняття, чи не прийняття останньої. Схиляючись до напрямку неприйняття renvoi, у підрозділі запропоновано нові аргументи  щодо уникнення renvoi при розв’язанні колізій спадкового права,  та, відповідно, використання матеріального права.

Отже, проблеми renvoi можна уникнути, зокрема, якщо:

1)    послідовно надавати колізійним нормам вітчизняного правопорядку значення першочергових в процесі регулювання правовідносин спільно з матеріальними нормами;

2)    дозволити масштабне використання автономії волі в міжнародних спадкових відносинах, що автоматично виключить можливість застосування іншого матеріального права, ніж те, що обране спадкодавцем, а отже і renvoi;

3)    встановити  надімперативні норми: використання прив'язки locus regit actum щодо форми заповіту, lex rei sitae для нерухомості, національного закону для особливих категорій майна, що виключають дію колізійних норм іншого правопорядку;

4)    розповсюдити колізійний критерій “закон найбільш тісного зв’язку”, який дозволить зупинитись на певному законі та автоматично виключить можливість та намагання пошуку іншого правопорядку.

Таким чином, у разі використання нової колізійної техніки регулювання спадкових правовідносин в царині МПП з використанням автономії волі, надімперативних норм, закону найбільш тісного зв’язку тощо, необхідно завжди усвідомлювати, що остаточної відмови від зворотнього відсилання можна досягти лише якщо розглядати його у якості відсилання до матеріального права.

Крім того, для раціонального та послідовного  регулювання спадкових відносин є бажаною відмова від прийняття зворотнього відсилання в тому числі  і щодо сімейного та особистого статутів, що лише позитивно позначиться на процесі спадкування як  універсального правонаступництва.

 

75