yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

Можливо

 через вказані недоліки, а більше через удосконалення колізійної техніки та зменшення протистояння між різними правовими системами, на сьогодні випадки застосування застереження ordre public значно зменшились.

 “Явище прогресивного редуцирування публічного порядку” було підмічено ще Бартеном [185, с. 95], та прогнозувалось М.І. Бруном на основі того, що застосування ordre public зумовлюється різницею між нормами різних правопорядків, а по мірі того, як буде змінюватись думка суддів про цінності іноземного законодавства, буде звужуватись і коло непримиренних законів, що створюють публічний порядок [48, с.81, 88]. Інколи категорію публічного порядку називали навіть не ембріоном, а мертвонародженою, та пророкували їй не життя, а загибель. Процес зникнення публічного порядку розпочався за М.І. Бруном із гаазьких конференцій та кодифікації МПП [48, с. 76-80]. А.Н. Мандельштамзазначив, що  поле дії публічного порядку поступово звужується, а норми публічного порядку перейдуть у свідомість всього міжнародного спілкування, чи вони зникнуть взагалі. Так чи інакше, але “територіальний смак землі” перестане відчуватись в нормах міжнародного приватного права [186, с. 249].

На сьогодні цей інститут повинен  застосовуватись у виключних випад-

ках як засіб захисного характеру для забезпечення превалюючого  правопо-

рядку, і не повинен використовуватись з метою дискримінації [82, с. 35].

Аналізуючи норми, що присвячені застосуванню застереження про публічний порядок можна прийти до висновку, що вони можуть бути застосовані лише  у виключних випадках у разі явної несумісності результату застосування іноземного права з основними принципами вітчизняного права, тому

можна констатувати, що зменшення випадків застосування судами застереження про публічний порядок є стійкою загальносвітовою тенденцією [153, с. 85]. У вітчизняній доктрині звернення до застереження про публічний порядок розглядається як екстраординарне, виключне явище. Указується на відсутність прикладів його застосування в практиці як державних так і тре-

тейських судів [92, с.91].

Втратили свою актуальність такі наслідки застосування іноземного пра-

ва, які б загрожували державному устрою чи основам правопорядку. Інститут public order не зберіг основну частину свого ідеологічного навантаження, яке

було йому притаманне в епоху протистояння різних соціальних систем. Через взаємопроникнення загальнолюдських цінностей, пріоритет прав людини, захист  приватної власності, тощо, в правові системи різних держав, посилення інтеграційних процесів у царині уніфікації законодавства та сприйняття загальновизнаних принципів міжнародного співіснування, значення застереження про публічний порядок значно зменшується, а сфера його можливого застосування все більше звужується.

 

80