yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

Висновок.

Донедавна автономія волі в МПП була прийнятна лише для регулювання зовнішньоекономічних відносин, однак, на сьогодні вона все більше застосовується  і в інших сферах, в тому числі і при норматизації міжнародного спадкування. Хоча беззастережне використання автономії волі у міжнародній торгівлі сприяло її становленню як керівного начала у виборі права для регулювання вказаних відносин, однак подібне її використання в процесі міжнародного спадкування і досі не є в достатній мірі усталеним. На противагу необмеженому принципу автономії волі у зовнішньоекономічних відносинах, при спадкуванні з іноземним елементом її начало є за проектом ЦК невиправдано обмеженим лише двома законами: громадянства та постійного місця проживання, що абсолютно не відповідає домінуючим світовим тенденціям по лібералізації приватних відносин МПП, поширенню диспозитивності та пріоритету свободи волі в приватному праві.

Крім того, обмежена автономія волі є тим чинником, який забезпечує існування інституту, що здатен лише внести дисгармонію та протиріччя в МПП, а саме – заборона обходу закону. Його існування пояснюється виключно непродуманістю законодавчих норм по регулювання колізій з іноземним елементом за одночасної наявності таких механізмів як застереження про публічний порядок та надімперативні норми, що здатні в повній мірі забезпечити пріоритет цінностей вітчизняної правової системи при використанні іноземного права.

 

96