yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Застосування колізійних норм щодо спадкування у міжнародому праві

Висновки

Стан вирішення колізійних проблем спадкового права в Україні на сьогоднішній день є незадовільним через існування безлічі складностей на шляху встановлення справжніх приватноправових відносин. Відсталість законодавства, декларативність конституційних норм щодо забезпечення прав і свобод людини, традиційний консерватизм філософії спадкового права, ксенофобія щодо запозичення позитивного досвіду інших країн  у правовому регулюванні колізій та прийнятних доктринальних розробок в МПП, неприєднання України до більшості основоположних міжнародних актів, що регулюють вирішення колізій у спадкових відносинах, обумовлюють стагнацію розвитку регулювання колізій спадкового права.

У процесі дисертаційного дослідження при визначенні поняття колізії спадкування автором були враховані всі явища, які впливають на її існування: іноземний елемент, що може пов’язувати спадкові відносини з правом двох чи декількох  країн, значні розбіжності в національному законодавстві різних країн по регулюванню спадкування з іноземними характеристиками, колізійні норми декількох законодавств, які претендують на регулювання міжнародного спадкування, а також взаємодія національного права з іноземним щодо можливості сумісного регулювання спадкових відносин за допомогою різних правових інструментів. Визначено поняття колізій у міжнародному спадкуванні, що проявилось у якості такої правової ситуації, в якій правовідносини по спадкуванню через іноземний елемент пов’язані з двома або більше національними системами права, які шляхом взаємодії здатні їх регулювати.

За допомогою аналізу колізійних норм у МПП було доведено їх керівну роль в процесі правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом, адже вони в комплексі з матеріальними нормами є безпосередніми регуляторами дій суб’єктів правовідносин; вони сприяють відшуканню правопорядку, який здатен найбільш розумно та справедливо регулювати саме конкретні правовідносини спадкування в МПП; доводиться цивільно-правовий характер колізійних норм через їх звернення до приватних суб’єктів та вплив на їх поведінку. Досліджується структура колізійних норм та особливе значення колізійних прив’язок у спадковому праві. В ході дослідження цього аспекту доведено, що колізійні норми, особливо в сфері спадкування з іноземним елементом, повинні бути гнучкими та ситуаційно-зорієнтованими, що потребує зміни жорстких та імперативних одно- чи двосторонніх колізійних норм на норми нового зразку згідно зі світовими тенденціями побудови диспозитивних формул із довгими ланцюгами колізійних прив’язок та пріоритету прив’язки до закону найбільш тісного зв’язку.

Прийти до таких висновків дисертанту дозволили аргументи на користь бажаності врахування всіх обставин справи, досягнення оптимального, адекватного, справедливого результату при регулюванні міжнародного спадкування. Завданням нормативного регулювання в цьому відношенні може бути лише сприяння в пошуку критеріїв для відшукання найбільш придатного правопорядку з врахуванням обставин конкретних правовідносин міжнародного спадкування.

 

97