yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->3) Зловживання довірою, зумовлене професійним становищем повірника, його трудовою функцією

Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину поняття і кримінально-правове значення

3) Зловживання довірою, зумовлене професійним становищем повірника, його трудовою функцією

 – це протиправне використання відносин довіри, які ґрунтуються на підзаконних нормативних актах, юридично значимих документах, актах. Забезпечує їх встановлення оформлення трудового договору, контракту, угоди тощо. У цих юридично значимих документах визначаються обов’язки повірника, згідно з якими він здійснює свою діяльність і надані йому для цього повноваження. “Тому, порушення відносин довіри з боку винного, відзначає М.І. Панов, у цих випадках, безумовно, означає також і порушення прийнятих їм на себе обов’язків” [230, c. 33]. Діючи шляхом використання наявних у нього повноважень усупереч волі довірителя, винний зловживає наданою йому довірою. Виконавчу сторону діяння характеризує зловживання довірою, зумовлене професійним становищем повірника, його трудовою функцією, як спосіб учинення злочину. Зміст зловживання довірою в цій групі злочинних діянь виражається у зловживанні професійними, трудовими, функціонально-виробничими й іншими подібними повноваженнями, використанні їх всупереч волі довірителя в результаті чого терплять збиток у першу чергу законні й правоохоронювані інтереси довірителя, здійснення яких було доручено винному. Приміром, привласнення, розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні (ст.191 КК), шляхом використання наданих особі у зв’язку з її професійним становищем або трудовою функцією, заподіює шкоду інтересам довірителя у сфері майнових відносин. Поряд із цим шкода найчастіше може бути заподіяна й законним правам третіх осіб. Наприклад, при обмані покупців та замовників (ст.225 КК), одержанні незаконної винагороди (ст.354 КК) шкода заподіюється суспільним відносинам у сфері нормального, відповідно до закону здійснення торгівлі й обслуговування населення, авторитету органів державної влади. У той же час, зазначені злочини заподіюють шкоду законним майновим правам та інтересам громадян. Отже, способом учинення перелічених злочинів є зловживання довірою, зумовлене професійним становищем повірника, його трудовою функцією.

Аналіз чинного кримінального законодавства дозволяє, на нашу думку, розрізняти наступні види зловживання довірою, зумовленого професійним становищем особи, її трудовою функцією, залежно від сфери суспільного життя, якій заподіюється шкода злочином, виконавчою стороною якого виступає цей спосіб (див. Додаток Е).

Як ознака складу злочину, зловживання довірою, зумовлене професійним становищем повірника, його трудовою функцією може виступати конститутивною ознакою основного складу (ст.191 ч.1 КК та ін.), або альтернативною ознакою основного складу (статті 308 ч.1, 132 КК та ін.). Цей спосіб використовується законодавцем і в конструкції кваліфікованих складів у вигляді альтернативної кваліфікуючої ознаки (статті 168 ч.2, 149 ч.2, 321 ч.2 КК та ін.).

Відносини довіри зумовлені професійним становищем особи, її трудовою функцією також як і у випадку зі службовою особою, досить стабільні. Однак вони служать підставою для надання повноважень які суттєво відрізняються за своїм обсягом і характером від повноважень службової особи. Вимоги довірителя до такої особи, соціальні чекання від учинення нею своєї діяльності й її соціальна роль у системі суспільних відносин менш значні. У зв’язку з цим у повірника (винного) менше можливостей порівняно зі службовою особою для заподіяння шкоди правоохоронюваним благам. Заподіювана здатність діяння, що полягає у використанні наданих повноважень на шкоду довірителеві та(чи) третім особам, менш значна.

Вище викладене, на нашу думку, дозволяє визначити кримінально-правову роль цього способу вчинення злочину: а) має значення для кваліфікації в тому випадку, якщо він названий як конститутивна чи альтернативна ознака складу злочину; б) служить підставою для відмежування службових злочинів від злочинів, способом учинення яких виступає зловживання довірою, зумовлене службовим становищем; в) служить однією з ознак, що вказують на ступінь тяжкості злочину; г) у тому випадку, якщо цей спосіб є альтернативною ознакою складу, його використання свідчить про менший ступінь суспільної небезпеки злочину, ніж того, способом учинення якого виступає зловживання довірою, зумовлене службовим становищем;  д) впливає на диференціацію кримінальної відповідальності і його використання повинно враховуватися, відповідно до зазначеного, при призначенні покарання.

 

 

 

14